Cevaplar

2012-10-30T18:06:24+02:00

Eşeyli (cinsiyet ile) üreyen canlılarda hücre çekirdeğinin içerdiği kromozom takımı sayısına
göre iki çeşit hücre vardır.
Canlının üreme hücreleri dışındaki vücut ve organlarını oluşturan hücre toluluğuna vücut
hücreleri (diploit hücreler) denir. Diploit hücreler ikili (2n) kromozom takımı (yumağı)
içerir. Bir diploit hücrede erkek ve dişi bireyden gelen kromozom takımları bulunur.
Eşeyli üreyen canlıların üreme hücrelerine üreme hücreleri (haploit hücreler) denir.
Haploit hücreler tekli (n) kromozom takımı (yumağı) içerir. Erkek üreme hücresine sperm,
dişi ürüme hücresine ise yumurta denir.
Bir hücre içerisindeki kromozom sayısı canlıdan canlıya farklılık gösterir.

0