Cevaplar

2012-10-30T18:35:25+02:00

 

  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Matematik, doğa ve mühendislik bilimlerinin temelini teşkil etmektedir. Matematiğin uygulamaları günümüzde ağırlıklı olarak bilgisayar bilimleriyle iç içedir. Bu nedenle genel anlamda matematik bilimi, bilgisayar biliminin belirli bir kısmını da kapsayacak şekilde algılanmaktadır. Bu, matematiğin bilimsel ve sanatsal yönünü eksiltmez, aksine arttırır. Ayrıca matematiğin felsefesine yeni bir bakış açısı kazandırır. Şöyle ki, matematiğin bilimsel ve sanatsal yönü, bir bahçedeki çiçeklere benzetilirse, matematiğin bilgisayar bileşenini de içeren uygulama yönü ve bunun sonuçları da bu bahçedeki meyvelere benzetilebilir. Bu anlamda matematiğin teorik ve uygulama yönleri bir bütünlük oluşturur. İşte Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ nün felsefesi de buna dayanmaktadır. Bölümümüzdeki eğitim ve öğretimin amacı, öğrencilere matematiğin bütününü göstermek, onların matematik zekâsını geliştirmek ve bunun yanında matematiğin uygulama yönünü, bilgisayar bilimlerinden yararlanarak güçlendirmektir.

 

Bölümümüzün mezunları, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olabilecekleri gibi, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, örneğin bankacılık, sigortacılık ve çeşitli aktüerya sektörlerinde bilişim uzmanı, yönetici ya da araştırmacı olarak çalışabilirler. 

 

Bölümün eğitim programı, matematik bilimiyle bilgisayar biliminin bütünleşmesine dayalı bir programdır. Bu program, matematiğin temel dallarının/derslerinin yanı sıra, “Veri Organizasyonu ve Yönetimi”, “İşletim Sistemleri”, “Yazılım Mühendisliği”, vb. gibi bilgisayar bilimlerinin derslerini de kapsamaktadır. Seçmeli dersler güncel alanlara yönelik olup, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda çalışma fırsatı vermektedir. Bölümün başarılı öğrencilerine Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde çift ana dal ve yan dal programlarından yararlanma fırsatı tanınmaktadır. Bölümün temel hedefi İzmir Üniversitesi'nin kuruluş vizyonu çerçevesinde, mesleki özellikleri yüksek, nitelikli ve uluslararası bilimsel ölçeklere uygun elemanlar yetiştirmektir.

0
2012-10-30T18:35:33+02:00

ekran kasa başka ne olabilirki 

 

0