Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T18:35:29+02:00
Kimyasal değişim Vikipedi, özgür ansiklopedi    

Kimyasal değişim, bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin atom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanma, çürüme,paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir. Kimyasal değişimde maddenin aynı zamanda molekül yapısıda değişir. Kimyasal değişimde maddenin geri dönüşümü olmaz. Buna bağlı olarak bu özelliklerde meydana gelen değişmelere de kimyasal değişmeler denir. Kısaca maddenin iç yapısında meydana gelen değişmeler kimyasal değişmelerdir. Kimyasal değişimin ardından maddenin hem iç yapısı hem de dış yapısı değişir.

Örnekler:

Kağıdın yanması Ekmeğin küflenmesi Sütün ekşimesi Yumurtanın bozulup çürümesi Demirin paslanması Fotosentez olayı, Sütten yoğurt yapılması Solunum olayı Hamurun mayalanması Odunun yanması meyvelerin çürümesi Kimyasal değişime uğrayan madde, kimyasal özelliklerini kaybedip yeni özellikler kazanır. Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir. Kimyasal değişim geçiren bir madde tekrar eski haline getirilemez.
1 5 1
2012-10-30T18:36:49+02:00

Kimyasal özellikleriMaddenin reaksiyon verebilme veya başka maddeler ile birleşerek yeni madde oluşturabilme kapasitesidir.Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi, onun kimyasal yapısı ile ilgili özelliklerdendir.Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması, suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir.MADDE VE öZELLİKLERİKimya: Maddenin yapısını, özelliklerini, bir maddenin diğer maddelerden oluşumunu, maddelerin birbirine dönüşümünü inceleyen bilim dalıdır. Kimyanın konusu maddedir.Madde: Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Hava, toprak, su birer madde örneğidir.Cisim: Maddenin şekil verilmiş halidir. örneğin; altın bir madde, altın yüzük bir cisimdir.Maddenin HalleriMadde dünyada katı(k), sıvı(s), gaz(g) olmak üzere üç fiziksel halde bulunur.Katı Madde: Belirli bir şekle ve hacme sahip, madde[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]nin en düzenli halidir. Katıyı oluşturan tanecikler çok sı[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]kı istiflendiği için sıkıştırılamaz ve dış etki olmaksızın şekillerinde bir değişiklik olmaz. Demir, tahta, buz birer katı madde örneğidir.Sıvı Madde: Maddenin hacmi belirli, şekli belirsiz halidir. Tanecikleri arasında az da olsa boşluk bulunur. Bu nedenle sıvıyı oluşturan tanecikler birbiri üzerinden kayarak hareket edebilir. Yani sıvılar, akışkandır ve içine konuldukları kabın doldurdukları kısmının şeklini alır. Su, benzin, alkol sıvı maddeye birer örnektir.Gaz Madde: Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olmayan halidir, konuldukları kabın tümünü doldurur. Gaz tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunur. Akışkandırlar. Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazların hacimleri basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Hava, karbondioksit, oksijen birer gazdır.Madde katı hölden sıvı hale, sıvı halden gaz haline geçerken düzensizliği artar.Maddenin çok yüksek sıcaklıklarda görülen dördüncü hali vardır ki buna plazma denir. Bu halde maddeyi oluşturan atomlar tamamen parçalanmış olup enerjileri çok yüksektir. Plazma halindeki madde sıvı gibi akışkandır.Aynı madde sıcaklığa bağlı olarak değişik fiziksel hallerde bulunabilir. örneğin; alüminyum 66000’nin altındaki sıcaklıklarda katı, 66000 — 24670C aralığında sıvı, 2467~C den yüksek sıcaklıklarda buhar halindedir.Maddenin özellikleriMaddenin özellikleri fiziksel ve kimyasal özellikler olmak üzere iki grupta incelenebilir.

0