Cevaplar

2012-10-30T18:36:28+02:00

N olmak üzere, P(x) = an xn + an-1 xn-1 +ΠR ve n Îa0, a1, a2, ….an-1, an  …. + a1 x + a0 şeklindeki ifadelere x değişkenine bağlı, reel katsayılı n’inci dereceden bir polinom denir.

1 5 1
2012-10-30T19:05:50+02:00
Matrisin karakteristik polinomu a bir n x n matrisi, ı birim matris ve c bir sayı olmak üzere, det(cı-a) nın açılımından elde edilen c değişkenli polinom. anlamdaşı: özpolinom Türetilmiş Kelimeler (bis) matra ericsson telecomm, matracı, matracıbaşı, matrah, matrak, matrah, matrak, matrakçı, matriarkal, matriks karakteristik (nedir ne demek) Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik. Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü. Bk. belirtken Bk. özgelik Bk. özgü Bk. ayrıtsal Belirleyici Characteristic. Characteristical. Typical. Significative. Distinctive. Representative. Data. belirtken (nedir ne demek) Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret. Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, amblem. Gösterge. Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın. Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan nitelik, anlamdaş ıralgın. Characteristic. Charakteristisch Caractéristique polinom (nedir ne demek) Polynomial. Polynome birim (nedir ne demek) Bir kümenin her elemanı. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük. Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy. Bir tanem, sevdiğim, biriciğim. Unit, measuring unit. Unit. Monad. Module. Point. Denomination. Volume. Einheit, Niasseinheit Einheit Unité (de mesure) Unité matris (nedir ne demek) Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre. İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi. Gerçek ve karmaşık sayıların dikdörtgen biçiminde tablosu. Baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukavva kalıp, baskı kalıbı.
0