Cevaplar

2012-10-30T18:44:07+02:00

1. aruz ölçüsü tamamen bırakılmıştır.
2. ilk yıllarda kullanılan hece ölçüsü 1940’lardan sonra yerini serbest şiire bırakmıştır.
3. şiir türünde önemli teknik gelişmeler olmuştur.
4. realizm , natüralizm , toplumsal gerçekçilik gibi akımlar etkili olmuş , çağdaş akımlar izlenerek onların benzerleri yaratılmaya çalışılmıştır.
5. bu dönemin yazarlarının hemen hepsi, eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.
6. yazar ve şairlerin çoğu anadolu’ya yönelmişler, eserlerinde anadolu’yu işlemişlerdir.
7. cumhuriyetin ilk yıllarında istiklâl savaşı’nın meydana getirdiği “destani” ruh hali etkisini sürdürmüştür.0
2012-10-30T18:45:45+02:00

interneten bul www.çagdaşresim.com

0