Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T18:48:53+02:00

 Yunus Emre (1238 -1320) fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

1 5 1
2012-10-30T18:49:11+02:00

Tarihi hayatı ve şahsiyeti hakkında pek az şey bilinen Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde küçük-büyük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başladığı 13. yy ortalarından Osmanlı Beyliği'nin filizlenmeye başladığı 14. yy'ın ilk çeyreğinde Orta Anadolu havzasında doğup yaşamış bir Türkmen hocası, şair bir erendir.

Mustafa Tatçı, Yunus Emre'nin nerede doğduğu, nerede yaşadığı hakkındaki bütün iddiaları tek tek alt alta getirir. Kat'i olarak bir neticeye varmamakla beraber günümüze kadar gelen belgelere göre; Yunus'un Orta Anadolu'da bir merkezde yaşadığının kesin olduğunu belirtmektedir. Bütün yazmalardaki ifadelere göre şöyle bir değerlendirme var. Sarıköy'de kıtlık nedeniyle Hacı Bektaş Sultan Dergahına gidecek, buğday alacak ve kağnıyla akşama geri dönecek. Böyle bir bilgiyi haritaya taşırsanız Eskişehir'i bulamazsınız, başka bir şehir bulursunuz. Bir ucu Hacıbektaş Kasabası, bir ucu Sarıkaraman veya Sarıköy, diğer ucu Taptuk Köyü olan bir üçgen. Yunus Emre, bu üçgenin içinde yaşamıştır.

1 5 1