Cevaplar

2012-10-30T21:18:21+02:00
Gönderilme Tarihi: 23 Ağustos 2009 14:53:19


10 adet programlama algoritması sorusu ve akış diyagramı çizilerek çözülmüş cevapları. Bilgisayar ve Algoritmalar dersi algoritma soruları. 10 adet algoritma sorusu. Algoritma soruları ve cevapları.

SORU-1) Vergi mükelleflerine ait gelir vergisi hesabı aşağıda belirtildiği gibi yapılmaktadır.
Yıllık gelir miktarı
2500 TL ‘ye kadar %15
2500- 5000 TL arası %20
5000-10000 TL arası %25
10000-20000 TL arası %30
20000-40000 TL arası %35
40000 TL ‘den büyükse %40 vergi alınacaktır.
Vergi mükellefinin adı soyadı ve yıllık geliri girildiğinde ödeyeceği vergi miktarını hesaplayacak akış diyagramı

ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Düzelt
3-Arama
4-Silme
5-Listeleme
-ESC=Çıkış
-Seçiminiz= LİSTE SEÇENEKLERİ
1-Ada Göre
2-Gelir Vergisine Göre

SORU-2) ASKİ genel müdürlüğü abonelerine ait ücretlendirmeyi şu kriterlere uygun olarak yapmaktadır.
Abone Türü Yerleşim Alanı Harcama(Normal) Harcama(Fazla) KDV İndirim
1.Merkez 50<=100000 50>150000 %18 YOK
1.Mesken 2.Köy 70<=100000 70>130000 %15 YOK
3.Mezra 80<=100000 80>110000 %12 %5

1.Merkez 100<=120000 100>200000 %20 %3
1.İş yeri 2.Köy 150<=110000 150>180000 %18 %5
3.Mezra 200<=100000 200>160000 %16 %8
Bu tabloya göre klavyeden girilen T:tür , A:alan, H:harcama bilgilerine göre kişinin ödeyeceği faturayı hesaplayıp ekrana yazacak akış diyagramı

ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Düzelt
3-Arama
4-Silme
5-Listeleme
-ESC=Çıkış
-Seçiminiz= LİSTE SEÇENEKLERİ
1- Ada Göre
2-Yerleşim Alanına Göre

SORU-3) Bir fabrikada çalışan N tane işçinin cinsiyeti, doğum yılı, medeni hali ve mezun olduğu okul bilgileri klavyeden girilmektedir.
Cinsiyeti : CINS 0=Bayan 1=Erkek
Doğum Yılı : YIL
Medeni Hali : MHAL 0= Bekar 1=Evli
Mezun Old. Okul : 0= İlköğretim 1= Lise 2= Üniversite
Buna göre kişinin yaşı hesaplanarak 20 ile 30 arasında kaç tane bayan ve erkek, kaç tene evli ve bekar, kaç tane lise mezunu olduğunu bulan ve cinsiyete göre okul türü toplamlarını bulan ve medeni hale göre cinsiyet toplamlarını bulan akış diyagramı.

ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Düzelt
3-Arama
4-Silme
5-Listeleme
-ESC=Çıkış
-Seçiminiz=

SORU-4) Klavyeden işçi sayısı giriliyor ve bu işçilere ait hizmet yılı, net maaşı, çocuk sayısı, cinsiyet bilgileri girilmektedir. Buna göre;
Hizmet Yılı İkramiye
<=6 olanlara NET’in %22 sinin ½ sinin 3 katı
7-14 arasında olanlara NET’in 2 katının ¼ ünün 5 katı
15-19 olanlara NET’in 2/3 ünün 7 katı
20 ve yukarısı olanlara NET ‘in 3 katı
Cinsiyeti erkek olanlara kira yardımı IKR’nin %12 si ek olarak verilecek.
Çocuk sayısı 1 olanlara NET ‘in 1/10 unun %75 i verilecek.
2 ve yukarısı olanlara NET’in 2/10 unun %50 si verilecek.
Buna göre ikramiyeyi hesaplatıp ekrana yazdıran akış diyagramı.

ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Düzelt
3-Arama
4-Silme
5-Listeleme
-ESC=Çıkış
-Seçiminiz= LİSTE SEÇENEKLERİ
1- Ada Göre
2-İkramiye Tutarrına Göre

SORU-5) TEDAŞ abonelerinin harcamalarına ait hesaplamayı şu şekilde yapmaktadır. Müşterileri 3 grupta incelemektedir.

ABONE TÜRÜ NORMAL ZAMLI
Mesken:1 50kw-100000 50kw fazla – 150000
İşyeri :2 150kw-150000 150kw fazla-200000
Sanayi :3 100kw-75000 100kw fazla-100000
Buna göre kişinin ödeyeceği tutarı %18 KDV ile hesaplayan programın akış diyagramı.

ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Düzelt
3-Arama
4-Silme
5-Listeleme
-ESC=Çıkış
-Seçiminiz= LİSTE SEÇENEKLERİ
1- Ada Göre
2-Toplam Tutara Göre


SORU-6) Bir matrisin tersini ve determinantını bulan programın akış diyagramı


“LİSTELEME SEÇENEKLERİ”
“1- Matrisin Tersi”
“2-Matrisin Determinantı”


SORU-7 Bir sınıfta bulunan 30 adet öğrenci 6 farklı dersten 3 farklı not almaktadırlar. Öğrenci numaraları 1 den başlayarak 30 a kadar giden tam sayılardan, ders numaraları da 1 den 6 ya kadar giden tam sayılardan oluşmaktadır. Veri yapısı olarak 3 boyutlu dizi mantığında yazacağınız algoritma sınıf ortalamasının altında kalan öğrencilerin numaralarını listeleyebilsin.


ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Kayıt Düzelt
3-Kayıt Ara
4-Kayıt Sil
5-Kayıt Listele
-ESC-Çıkış
-Seçiminiz=


LİSTE SEÇENEKLERİ
1-Öğrenci Noya Göre
2-Sınıf Ortalamasının Altında kalanlar
-ESC-Dönüş
-Seçiminiz=

SORU-8 Bir sınıfta bulunan öğrencilerin ÖğrenciNumarası (Integer), Adı(string(15)), Telefon(string(15)), Doğumyeri(string(15)), Doğumtarihi(string(15)) verilerinden oluşan kayıtları ogrenci.dat isimli veri kümesinde bulunmaktadır. Veri kümesinde bulunan öğrencilerin kayıtlarını öğrenci numarası veri alanını anahtar olarak kullanarak büyük değerden küçük değere doğru sıralayan algoritmayı yazınız.


ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Kayıt Düzelt
3-Kayıt Ara
4-Kayıt Sil
5-Kayıt Listele
-ESC-Çıkış
-Seçiminiz=


LİSTE SEÇENEKLERİ
1-Adına Göre Sıralama
2-Öğrenci Numarasına Göre Büyükten Küçüğe Sıralama

SORU-9 Türkiye deki illerin plaka numaralarını ve isimlerini tutan tek yönlü sıralı doğrusal bağlantılı liste oluşturunuz.Listeniz hem plaka numarasına hem de ismine göre sıralı olsun. Bu programın algoritma şemasını çıkarınız.


ANA MENÜ
1-Kayıt Ekle
2-Kayıt Düzelt
3-Kayıt Ara
4-Kayıt Sil
5-Kayıt Listele
-ESC-Çıkış
-Seçiminiz=


LİSTE SEÇENEKLERİ
1-Plaka Noya Göre Sıralama
2-Şehir Adına Göre Sıralama

SORU-10 A(1:n) elemanlı olarak verilen “A” isimli diziyi önce 0 ile 10000 arasında bulunan sayıları kullanarak rastgele sayılarla dolduran algoritmayı yazın sonra bu dizinin sıralanmış durumunu ayrı ayrı
• Seçmeli sıralama
• Kabarcık sıralama
• Hızlı sıralama
Yöntemlerini kullanarak sıralayan algoritmayı yazınız.


SIRALAMA SEÇENEKLERİ
1-Seçmeli Sıralama
2-Kabarcık Sıralama
3-Hızlı Sıralama
-ESC-Çıkış
-Seçiminiz=

İNŞ DOĞRUDUR

0