Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T19:27:54+02:00

 
1- Her ikisinde de edebi dil kullanılır.
2- Göstermeye bağlı edebi metinlerde kısa, anlatmaya bağlı edebi metinlerde uzun cümleler daha çok tercih edilir.
3- Göstermeye bağlı edebi metinlerde betimlemeler daha sık ve ayrıntılı kullanılır.
4- Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.
5- Her ikisinde de yer, zaman, kişiler vardır.
Farklı Yönelri ise
Anlatmaya bağlı metinler;
-Okuyarak anlayabileceğimiz metinlerdir.-Metinlerde parantez içi açıklamalar kullanılmaz.(saf diyaloglar yoktur)
-Sahnede sergilenmek için yazılmamıştır.
Göstermeye bağlı metinler ise:hep diyaloglardan oluşur.
-Metinde parantez içi bilgiler verilir
-Görmeye hitap eder

1 1 1
2012-10-30T21:03:14+02:00

Anlatmaya bağlı:kurmacadır,insana özgü gerçeklikler anlatılır,yorumlama söz konusudur, yapısı;olay örgüsü,kişiler,yer ve zaman , amaç anlatmadır,olaylar zihnimizde canlandırabileceğimiz şekilde anlatılır,psikolojik tahlillere yer verilir.

 

Göstermeye bağlı:kurmacadır,insana özgü özellikler anlatılır,yorumlama söz konusudur, yapısı;olay örgüsü,kişiler,yer ve zaman , amaç olayları seyirciye göstermektir, oyuncular bu ruh hallerini jest ve mimiklerle gösterilir.

0