Cevaplar

2012-10-30T19:55:28+02:00

evet AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

0
2012-10-30T19:56:37+02:00

Uluslararası şlişkiler disiplininin gelişimi içinde merkez ve çevre arasındaki eşitsizliklerle ilgili kaygılar, Uluslararası şlişkiler’de kuramsal kavramların ulusal
farklılıklardan beslenerek oluşturulup oluşturulamayacaŞına dair şüphelere yol
açtı. Bununla birlikte, henüz Uluslararası şlişkiler kuramsallaştırmasının çevre
bir ülke veya bölgede nasıl geliştiŞine dair ayrıntılı bir bakışı içeren ve özgün
kuramsal paradigmaların gelişimini engelleyen faktörleri araştıran çalışmalar
mevcut deŞildir. Bu makale, Türkiye deneyiminden yola çıkarak özgün kuramsallaştırmanın çevrenin Uluslararası şlişkiler disiplininde merkez tarafından saygın bir biçimde tanınması için tek yöntem olabileceŞini öngörüyor.

0