Cevaplar

2012-10-30T19:59:03+02:00

Önerme = Doğru ya da yanlış , kesin hüküm bildiren ifadelerdir.Önermeler p, q, r gibi ifadelerle gösterilir. Önermenin doğruluğu 1 ile yanlışlığı ise 0 ile gösterilir.

p=1 Doğru Önerme
q=0 Yanlış Önerme anlamına gelmektedir.

Değil = Bir önermede belirtilen olayın tersidir Örneğin 2+5=7 - p önermesi olursa p’nin değili (p' ile gösterilir) 2+5#7 (eşit değil) dir.

V = veya

L
 =ve

==> = İse

 <==>= ancak ve ancak anlamına gelir.

Veya İşlemi (V)

Bileşenlerinden en az birisi doğru (1) iken doğru , diğer durumlarda yanlıştır (0).

Tablo

p

q

p v q

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

0

0


Ve İşlemi (L)

Bileşenlerinin her ikisi de doğru (1) iken doğru , diğer durumlarda yanlıştır (0).

Tablo

p

q

p L q

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1 2 1
2012-10-30T20:05:27+02:00

doğru yada yanlış değeri taşıyan cümlelere önerme denir.

 

P: Isınan hava yükselir (D) Doğruları 1 ile gösteriyoruz (1) p denktir 1

q: su akar (D) (1) q: denktir 16-8: 4 (Y) Yanlışlarıda 0 ile gösteriyoruz s denktir 0    Önermelerin olumsuzu: önerme cümlelerinin sonuna ''değil'' kelimesi getirilerek yapılır. değiller (') bununla gösterilir.  a denktir 0 a: güller sadece kırmızıdır.  a': güller sadece kırmızı değildir. a'nın yanına olumsuz işareti geldi ve olumsuz oldu  
0