Cevaplar

2012-10-30T20:09:14+02:00

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Uluslararası İlişkiler disiplini, uluslararası sistemin yapısını, işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışları ve birbirleriyle etkileşimini konu edinmektedir.
Soğuk Savaş sonrası hızla küreselleşen dünya neredeyse küçük bir köye dönüşürken, olaylar, olgular ve ilişkiler her gün biraz daha karmaşıklaşmaktadır. Uluslararası sistemi etkileyen klasik aktörlerin yanına yenileri eklenmekte, ulusal çıkar ve güç gibi temel kavramlar dönüşüme uğramaktadır. 21. yüzyılla birlikte uluslararası ilişkiler devletlerin karşılıklı ilişkileri olmaktan çıkmış, hayatın her alanında tüm bireyleri etkileyen bir olguya dönüşmüştür. Dolayısıyla söz konusu değişimlerin kapsamlı ve akılcı analizlerinin yapılması önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle değişimin hızını yakalayabilen, verileri toplama ve işleme tekniklerine hâkim olan ve bu bağlamda bilgi üretebilen entelektüel insanlar, içinde yaşamakta olduğumuz çağın en büyük sermayesini oluşturmaktadır.
Uluslararası ilişkilerin içinde bulunduğu bu yeni durum karşısında Uluslararası İlişkiler bölümü olarak başlıca amacımız, çağımızın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yakından takip eden uyumlu bir eğitim ve öğretim faaliyeti yürüterek, yeni dünya düzeninde yaşanmakta olan gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünce yeteneği gelişmiş ve sağlıklı analizler üretebilen, teori ve pratiği kaynaştırabilen ve çözüme odaklı yaklaşımlar ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Ayrıca çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların ihtiyaç duyabileceği teorik ve pratik bilgileri sağlamak amacıyla Uluslararası İlişkiler disiplinine ilişkin stratejik araştırmalar ve yayınlar yapmak ve danışmanlık hizmeti sunmak da bölümümüzün amaçları arasındadır.

0