Cevaplar

2012-10-30T20:15:29+02:00

Sanat Felsefesi (Estetik)

Felsefe tarihinde estetikle yakından ilgilenen pek çok düşünür olmasına rağmen estetiğin felsefi bir disiplin olmasını sağlayan 18 yüzyıl düşünürlerinden Baumgarten’dir Estetiğin ana konusu “güzel” ve “güzellik” tir Ancak “güzellik” kavramının zorunlu olarak dayandığı yerlerden biri de “sanat” tır Bu nedenle estetik bir anlamda “sanat felsefesi” dir

© Felsefe Açısından Sanat : Sanat felsefesi sanatın sanatsal yaratıcılığın ve beğenilerin özünü ve anlamını konu edinen felsefe dalıdır Sanat felsefesinin tartıştığı konulardan biri sanatın amacı ve nasıl bir etkinlik olduğudur Bu konuya genelde üç türlü yaklaşım vardır :

§ Taklit olarak sanat : Sanatın doğayı taklit etmek olduğunu savunan bu anlayışa göre sanatçının görevi mükemmel doğayı sanat eserinde taklit ederek yansıtmaktır Platon’a göre görünenler dünyası idealar dünyasının bir yansıması bir kopyasıdırSanatçı bu dünyadaki nesneleri kopya ederken aslında kopyanın kopyasını çıkarmaktadır

§ Yaratma olarak sanat : Sanatı bir yaratma tekniği olarak algılayan anlayışa göre mükemmel olan doğa değil yaratıcı insandır Sanatçı mükemmel olmayan doğayı kendi yaratma gücünü kullanarak yeniden yaratır Benedetto Croce’ye göre doğal güzel sanat için model olamaz yalnızca sanatçı için ilham kaynağı olabilir Bu nedenle sanatın özgürlüğü sanatçının yaratıcılığından kaynaklanır 

§ Oyun olarak sanat : Oyun olarak sanat anlayışı sanatı yaşamın sorun ve sıkıntılarından kurtulmak isteyen insanın kendini ifade ediş biçimi olarak görür Schiller’e göre sanatla oyun arasında bir benzerlik vardır Çünkü her ikisinde de insan gerçeklikten uzaklaşır gerçek dışı bir dünyaya yönelir

1 4 1