Cevaplar

2012-10-30T20:15:48+02:00

interneten gir sana lin k atarım bol şans

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-30T20:17:38+02:00

MAYOZ BÖLÜNME                                                                                                                             Mayoz bölünme her canlıda görülmez. Eşeyli üre-yen canlılarda görülür. Bu canlıların üreme organla­rında (testis ve yumurtalık) mayoz bölünme olur ve üreme hücreleri (yumurta, sperm, polen) oluşur. Mayoz bölünme ile üreme organlarındaki diploit (2n) hücrelerden, haploit (n) olan üreme hücreleri olu­şur. Yani mayoz, kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar.Böylece dölden döle kromozom sayısı sabit kalır. Eğer üreme hücreleri vücut hücreleri kadar kromo­zomu taşısaydı dölden döle kromozom sayısı artardı.Aşağıda görüldüğü gibi mayozda iki bölünme vardır. Birinci bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. ikinci bölünmede mitoz da olduğu gibi kromozom sayısı değişmeden kalır.

  

A- Mayoz-1
Mayoz — 1’ in amacı kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamaktır. Mayoz — 1’ den önce interfaz safhası gerçekleşir. Mitozdaki gibi çekirdek bölünmesinde profaz, metafaz, anafaz, telofaz safhaları görülür ve ardından sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.                                                                                                                            Krossing-Over (Gen=Parça Değişimi) Olayı
Mayoz bölünmenin Profaz 1 safhasında görülür. Anne ve babadan gelen homolog (eş=kardeş) kromozomlar boyuna bölünerek kromatitleri oluştururlar. 1 kromozom 2 kromatit, 2 kromozom da 4 kromatit oluşturur. 2 kromozomun oluşturduğu 4 kromatitli yapıya tetrat denir.
Tetrat durumundaki kromatitlerden (karşılıklı gelenler yani kardeş olmayanlar) birbiri üzerine sarmal yaparak kıvrılır. Bu duruma sinapsis denir. Sinapsis durumundaki (birbirine dokunan ve kardeş olmayan) kromatitler arasında parça değişimi olur Bu olaya krossing-over (gen=parça değişimi) olayı denir.
  * Mayoz bölünme sonucu oluşan 4 üreme hücresinin (gametlerin) farklı kalıtsal bilgi taşımasının (yani farklı DNA’ya sahip olmasının) nedeni krossing-over olayıdır.
  * Krossing-over olayı bir tür içinde canlı çeşitliliğine yol açar. 

 

1 5 1