AŞAĞIDAKI SORULARI DOĞRU VEYA YANLIŞ OLARAK CEVAPLAYINIZ 1. sorumluluk sınav soruları 2010 a)Biyolojinin Amacı, bir canlının belli özelliklerini şifreleyen genetik bilginin başka canlıya nakledilmes. (…) b)Kloroplastlar kendi enzimlerini yapabilirler. (…) c)İnsan vücudunun yaşlanması ile su oranı arasında bilgi yoktur. (…) e)Bazı hücreleri gözle görebilmek mümkündür. (…) 2. a)A ve B grubu vitaminler karaciğerde depo edilir (…) b)Yanlış beslenmeye bağlı bir çok rahatsızlık biyoloji bilimine yeterli önem verilmemesinden kaynaklanmaktadır. (…) c)Hücrede zar yapımını golgi aygıtı gerçekleştirir. (…) e)Bir hücreli canlılarda bazı besinler kontraktil kofullarda depolanır. (…) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI DOĞRU KELİMELERLE TAMAMLAYINIZ 3. a)Alg,bakteri,maya ve küflerin büyük miktarlarda üretilmesinden ve bu canlı hücrelerinin kurutlması sonucu oluşan biyolojik kütleye …… ………… ……. denir. b)Ortamınhidrojen iyonu yoğunluğunun negatif logaritması …………… derecesini verir c)Küçük Moleküllerin birleşerek su açığa çıkarması olayına …………. denir. d)Vücutta yapılmayan ve dışarıdan hazır olarak alınması gereken yağ asitlerine ………………………… denir. e)Plazmolize uğramış bir hücre……………..Bir çözeltiye konursa eski halini alır. AŞAĞIDAKİ KELİMELERİ AÇIKLAYINIZ 4) a)TÜR b)NÜKLEOZİT c)HOMOLOG ORGAN d)METABOLİZMA e) OOGENEZ 5. Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklar nelerdir? 6.Canlılar için suyun önemini açıklayınız 7.Enzimlarin çalışma hızını etkileyen faktörler nelerdir? 8.2n=6 çift olan bir hücre peş peşe dört mitoz bir mayoz bölünme geçirirse; bölünme sonunda kaçar kromozomlu hücre oluşur?

2

Cevaplar

2012-06-19T21:32:18+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

biz boşlukalrımı dolduracağız 

1=D

böylemi

0
2012-06-19T21:39:34+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

kesin olarak hatırladıklarımı cevapladım 

1(b) D

2(e) y besin kofulu

  

Tür :'ortak özellikler taşıyan, aynı veya yakın gen havuzunda bulunan biyolojik gruptur.      

Nükleozit:Nükleozid;
Bir baz ile bir pentoz bieleşince oluşan yapıdır. Eğer şeker birimi rizoz ise RİBONÜKLEOZİD oluşur, eğer şeker birimi 2-deoksiriboz ise oluşan yapı DEOKSİRİBONÜKLEOZİDdir.

Homlog Organ: embriyonik gelişim kökenleri benzer ancak aynı görevi yapmak zorunda olmayan organları ifade etmektedir.

Metabolizma:canlıda yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir.

Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki fark :   

Bitki Hücresi                                                              Hayvan Hücresi

1- Hücre zarının dışında hücre                             1- Hücre zarının dışında hücre duvarı vardır. duvarı bulunmaz.
2- Şekilleri genelde köşelidir.                              2- Şekilleri genelde yuvarlaktır.
3- Plastitleri vardır.                                             3- Plastitleri yoktur.
4- Sentrozom bulunmaz.                                     4- Sentrozom bulunur.
5- Kofulları büyük ve az sayıdadır.                      5- Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
6- Genelde lizozom bulunmaz.                             6- Genelde lizozom bulunur.


Enzimlarin çalışma hızını etkileyen faktörler : sicaklık Ph kimyasal maddeler enzim miktarı substrat yüzeyi ve miktarı su miktarı. 


8.sorunun cevabı ise 8 tane 2n kromozomlu 4 tane n kromozomlu hücre oluşur

4 4 4