Cevaplar

2012-10-31T14:58:45+02:00

Bilimin, edebiyatın gelişmesi ve buna bağlı olarak farklı alanlarda metinlerin yazılması, metinlerin sınıflandırılması sonucunu doğurmuştur. Bu sınıflandırma metin türlerinin birbirinden ayrılmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre gruplandırılabilir. Buna göre metinler genel olarak öğretici metinler ve sanatsal (kurmaca) metinler olarak ikiye ayrılır.

Sanatsal metinlerin ayırıcı özellikleri şunlardır:

Edebi zevk uyandırmak amacıyla yazılır. Sözcükler gerçek anlamının yanı sıra yan ve mecaz anlamlarıyla da kullanılır. Öznel anlatım vardır. Yargılar kanıtlanmak zorunda değildir. Dil göndergesel işlevin yanı sıra heyecanı dile getirme, alıcıyı harekete geçirme vb. işlevlerde kullanılır. Olaylar değiştirilerek yazarın bakış açısıyla verilir. Kurmaca gerçeklik vardır. Üslup kaygısı ön plandadır.
1 5 1