Cevaplar

2012-10-30T20:51:19+02:00

Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beyitin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
C) Şu bakır zirvelerin ardından bir süvari geliyor kan rengi
D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa    
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa
1980' de çıkmış bu soruda cevap şıkkı A diyor. Bunu açıklar mısınız.

meryemozcan:
Tezad sanatı olduğu için doğru cevap A. Esir-i aşk (aşkının esiri olmak)  ve esaretten kurtulmak yani hürriyete kavuşmak arasında bir zıtlık var. Aynı şekilde kar ile (kış mevsimi) ilkbahar arasında da aynı zıtlık mevcut. Bu yüzden doğru cevap A.

0
2012-10-30T20:51:39+02:00

tezat aşkının esiri olduk ama esaretten kurtulamadık

0