Cevaplar

2012-10-30T20:54:09+02:00

Biz sürprizlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Her gün farklı farklı şeyler oluyor. Bir gün başka güne benzemiyor. Ama hayatımız neyin sayesinde ilginç oluyor? Hepimiz ağlarız, güleriz, seviniriz, üzülürüz. Hayatımız duygularla dolu. Asıl bu duygular sayesinde hayatımız daha ilginç oluyor. Fakat bizim bu sevinçlerimizin, üzüntülerimizin sebebi var mı? Evet, var. O sebebin adı insandır. İnsan olmasa hiçbir şey olmazdı, ne sevgi, ne nefret, hatta böyle kelime olmazdı. Söylediğimiz duygular neden fayda olur? İnsanlar arası ilişkilerden. İlişkiler ise konuşarak kurulur. Kuşkusuz konuşmak için dil gereki

0
2012-10-30T20:54:19+02:00

1.      Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan nesrinde yoktur? (1974/ÖSYS)

A)      Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması

B)     Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi

C)     Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi

D)     Kullanılan cümlelerin çok uzun olması

E)     Noktalama işaretlerine yer verilmemesi

 

2.      Bir merhaleden güneşle derya görünür

          Bir merhaleden iki dünya görünür

          Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer

          Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür

          Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (1974/ÖSYS)

A) Rubai                                                              

B) Murabba                                                         

C) Tuyuğ

D) Şarkı                                                                                                  

E) Musammat

  

3.      “Divan şiiri, özellikle , bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan şairi,  salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır okuyucusunu.  Di­van şairi halk hikayecisi ile birleşir.  ise şiire yararın karıştığı daha belirgindir.

          Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş olur? (1976/ÖSYS)

A) 2 ve 3     B) 4 ve 1     C) 1 ve 2     D) 3 ve 1     E) 4 ve 3

 

4.      Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?(1977/ÖSYS)

A)      Mecaz manzumlarla yüklü olması

B)     Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi

C)     Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözlere yer verilmesi

D)     Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi

E)     Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi

 

5.      Aşağıdaki dizelerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir?(1978/ÖSYS)

A)      kaside - gazel - rubai - mersiye

B)     terkibibent - kaside - naat - güzelleme

C)     müstezat - ağıt - mesnevi - hicviye

D)     şarkı - nefes - taşlama - terciibent

E)     mersiye - koçaklama - tevhit - ilahi

1 5 1