Cevaplar

2012-10-30T21:02:39+02:00
Milli mücadele

İstiklâl Savaşı, Kurtuluş Savaşı Bağımsızlık için yapılan savaş veya bu savaş dönemi

 cumhuriyet; milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi:
türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu atatürk'tür.

inkılap:Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.

demokrasi; halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

hilafet; halifelik.

ilke; (türkçe) 1. kendisinden türetilen ilk madde. 2. temel düşünce, temel kanı, umde, prensip. 3. temel bilgi. 4. öncül. 5. davranış kuralı. - erkek ve kadın adı olarak kullanılır.


5 4 5