Cevaplar

2012-10-30T21:08:34+02:00

- Yerşekillerinin engebeli olması
- Dağların uzanış yönü
- Üç tarafının denizlerle çevrili olması
- Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
gibi etmenlerin etkisiyle sıcaklık ve yağış bölgelere göre değişir Bu durum Türkiye’de birbirinden farklı iklim tiplerinin görülmesine neden olur
Örneğin; iç ve Güneydoğu Anadolu’da, kıtaların iç kısımlarında görülen yarı kurak step iklimi etkili olurken, Karadeniz Bölgesi’nde,
Kuzeybatı Avrupa’nın Ilıman okyanus iklimi, Doğu Anadolu’da ise yüksek enlemlerin soğuk karasal iklimi etkili olmaktadır


Türkiye’nin matematik konumu ile özel,
konumu çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde birlikte etkili olmuştur

1 Matematik Konum (Enlem Etkisi)
Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında, ılıman iklim kuşağının Ekvator’a yakın bölümünde bulunmaktadır
Türkiye’nin matematik konumu ılıman iklim şartlarının etkili olmasına ve mevsimlerin belirgin olarak görülmesine neden olmuştur Türkiye yazın daha çok güneyden gelen sıcak hava kütlelerinin kışın ise kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altına girer
- Türkiye orta kuşakta yer aldığı için dört mevsim belirgin olarak yaşanır
- Türkiye Yengeç Dönencesi’nin,
kuzeyinde yer aldığı için yıl içerisinde güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz
Ayrıca enlemin etkisine bağlı olarak Akdeniz kıyılarındaki sıcaklık ortalamaları Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki sıcaklık ortalamalarından daha fazladır

2 Özel Konum
Türkiye’nin iklimi üzerinde yalnızca matematik konum etkili değildir Eğer böyle olsaydı güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar düzenli bir biçimde azalır, yaklaşık aynı en-I lemler arasında yer alan Ege, İç Anadolu,
ve Doğu Anadolu bölgelerinde aynı iklim şartlan görülürdü Halbuki Türkiye’de kısa mesafelerde büyük iklim değişiklikleri ortaya çıkar Bu duruma yol açan başlıca etmenler:
- Kara ve deniz dağılışı
- Yükselti
- Dağların uzanış biçimi ve bakı durumu
- Basınç merkezlerinin etkisi ve rüzgarlardır

2 3 2
2012-10-30T21:08:39+02:00

kayac turlerı yuzndn zamnla asınarak olmstur :?

2 5 2