Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-30T21:20:19+02:00

YEDİ MEŞALECİLER

Yedi meşaleciler, milli edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçiliklerine karşı olarak doğarlar. Yedi Meşale adında ortak bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalıştılar.
İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar.

 

Beş hececileri eleştirdiler ve onlara karşı çıktılar. Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp, izleyeceklerini söylemelerine rağmen beş hececilerin yolundan gitmişlerdir.
Ziya Osman Seba, Sabri Esat Siyavuşlugil,
Kenan Hulusi, Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi ve Vasfı Mahir Kocatürk
   

 

Sabri Esat Siyavuşgil, (1907-1968) Şair, yazar, ansiklopedist.

 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi, İstiklal Lisesi, Hukuk Fakültesi, Fransa'da Djon ve Lyon Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okudu. Felsefe öğretmenliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde psikoloji profesörü oldu.

 

Şiirlerini Güneş, Hayat, Muhit, Varlık, Meşale, Kültür ve Edebiyat dergilerinde; düzyazılarını Tan, Ulus, Yeni Sabah, Haber gazetelerinde yayınladı. Meydan Larousse'nin danışma kurulundaydı.

 

Ekspresyonistti ve Yedi Meşaleciler diye anılan akıma mensuptu. Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Sabri Esat'tan oluşan topluluk Yedi Meşale kitabını çıkarttı.

Varlık dergisinin 15 Ekim 1968 sayısı Sabri Esat Siyavuşgil özel sayısıdır.

 Eserleri,  Odalar ve Sofalar, 1933.

İstanbul'da Karagöz ve Karagözde İstanbul, 1938.

Karagöz, 1941. (Fransızcası 1951, İngilizce 1955)

Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, 1940.

Roman ve Okuyucu, 1944, Folklor ve Milli Hayat, 1943.

 

Vasfi Mahir Kocatürk

Halk şiirlerinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak hece ölçüsüyle ulusal, epik, lirik şiirler yazmıştır. Manzum oyunlar da denemiş olan Kocatürk, bir sanatçı olmaktan çok, edebiyatla ilgili kitap ve araştırmalarıyla tanınmıştır.

 

 

 Şiir Kitapları: Tunç Sesleri

Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon

 

 Oyunları: Yaman, Sanatkar

 

 Araştırma-İnceleme Eserleri: Yeni Türk Edebiyatı

Divan Şiir Antolojisi

Türk Edebiyat Tarihi

 

 

 

 

 

 

   

Yaşar Nabi Nayır (25 Aralık 1908, Üsküp - 15 Mart 1981, İstanbul), Varlık Dergisi'ni ve Varlık Yayınevi'ni kuran Türk şair ve edebiyatçıdır.

1946 yılında bakanlıktaki görevinden istifa edip Varlık Yayınevi’ni kurdu. Ölümüne değin de Varlık Yayınevi’ni yönetti.

 

Sanat yaşamının ilk döneminde şiirle uğraştı. Yedi Meşale Topluluğu’nun kurucuları arasında yer aldı. Sonraları öykü, roman, oyun ve deneme türünde de ürünler verdi. Çok sayıda çevirisi vardır. Ancak asıl önemli yönü, 48 yıl hiç aksatmadan yayımladığı Varlık Dergisi’dir. Hâlâ yayımlanan Varlık Dergisi, Türk edebiyatına büyük katkı sağladı, birçok yeni yazar kazandırdı.

 

 Eserleri

 Şiir: Onar Mısra (1932) Kahramanlar (1970, toplu şiirleri)

 Roman:  Bir Kadın Söylüyor (1931) Âdem ile Havva (1932)

 Öykü:  Bu da Bir Hikayedir (1935),Sevi Çıkmazı (1935)

 Oyun: Mete (1933) İnkılap Çocukları (1933) Beş Devir (1933) Köyün Namusu (1933)

 İnceleme – Deneme: Balkanlar ve Türklük (1936)

Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (1937) Nereye Gidiyoruz (1948)

Yıllar Boyunca (1959)  Atatürkçülük Nedir (1963) Atatürk Yolu (1966) Edebiyat Dünyamız (1971) Değişen Dünyamız (1973) Çağımıza Ters Düşenler (1975)

 

 

Cevdet Kudret Solok 1907 - 1992) Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucuları arasında yer alan Türk edebiyatçı ve edebiyat tarihçisi. Tam adı Cevdet Kudret Solok olan yazar, Cevdet Kudret adı ile tanınır.

 

Yazın yaşamına 1907’de Servet-i Fünun Dergisi’nde şiir ile başladı. Meşale Dergisi’nde toplanan Yedi Meşaleciler arasına katıldı. Yalnız bireyin dünyasındaki buruk, içedönük, karamsar ve kırgın duygularını yansıtan şiirler yazdı.

 

1928’de Birinci Perde adlı tek şiir kitabını yayınladı. Oyun, hikaye, roman türlerinde de eserler verdi. Oyunlarında bireylerin psikolojik saplantıların işledi. Daha sonraki yıllarda edebiyat ve tiyatro tarihine ilişkin incelemler yaptı, yazınsal sorunlara ilişkin eleştirel denemeler yazdı. 1945’de hazırladığı Türk Hikaye ve Roman Antolojisi’ni daha sonra Türk Edebiyatı’nda Hikaye ve Roman adıyla genişletti.

 

Karagöz adlı eserinde 35 karagöz oyununu tarihçeleri ve hikayeleri ile beraber topladı.

 

1973’te çıkan Ortaoyunu ile Türk Dil Kurumu Ödülü’nü, son deneme kitabı Kalemin Ucu ile 1991 Sedat Simavi Edebiyat Büyük Ödülü’nü aldı.

 

 

Kenan Hulusi 1906- 1943 Cumhuriyet döneminde kurulan Yedi Meşaleciler adlı topluluk üyesi ve hikayeci.

1943 yılında Adapazarı’nda yedek subaylığını yaparken, bir tifüs salgınında öldü.

 

Öğrencilik yıllarında edebiyat dünyasına adım atan yazar, ilk hikayelerini Servet-i fünun -Uyanış dergisinde çıkarır.Daha sonra aynı dergideki altı arkadaşı ile birlikte Yedi Meşaleciler adlı topluluğu kurarlar. Kenan Hulusi, toplulukta tek hikaye yazarıdır ve 1928 yılında bir antoloji hazırlar.

 

Doğan Kitap tarafından basılan “Yaz ve Aşk Hikâyeleri” adlı öykü derlemesiToplam beş hikaye kitabı yayınlayan yazar, “Osmanoflar” romanı ve kısa hikayelerinin birçoğu gazete sayfalarında kaybolup gitmiştir. Gazeteciliğinin de etkisiyle küçük hikaye tarzını benimseyen Kenan Hulusi, Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikayecidir.

 

 Eserleri : Ölümünden sonra yayınlanan kitapları derleme, yeniden basım vs. olmaktadır.

Osmanoflar (1938) RBK Pansiyonu (1942) Yedi Meşale (ortak kitap) (1928)

Bir Yudum Su (1929) Bahar Hikâyeleri (1939)yalan Son Öpüş (1939)

Bir Otelde Yedi Kişi (1940) Bir Yudum Su (yedi yeni öyküyle birlikte) (1949)

Hikâyeler” (1973) Beşer Dakikalık Hikâyeler (2000)

Yaz ve Aşk Hikâyeleri (Ekim 2004)

 

1 5 1