Cevaplar

2012-10-30T21:32:15+02:00

bu hm mm km  karemi soruyu daha açıklayıcı yazarmısın

 

0
2012-10-30T21:32:53+02:00

Seçici çözelti analizi ile belirlenen Al, Fe ve Si değerleri volkanik topraklarda oluĢacak minerallerin
kompozisyonunu ve miktarını aydınlatmada önemli veriler sağlamaktadır. ÇalıĢılan profillerde yapılan
seçici çözelti analiz sonuçları ile üretilmiĢ bazı indeks değerler çizelge 1de verilmiĢtir.

0