Cevaplar

2012-10-30T21:38:34+02:00

ŞİVE

Bir dilin kültür düzeylerine göre gösterdiği değişiklik. Genellikle lehçe, şive, ağız terimleri birbirine karıştırılmaktadır. Şiveler arasındaki değişiklikler temelde ses özellikleridir. Buna göre bilinen şiveler, belirli koşullarda ve dilin herhangi bir döneminde ana dilden ayrılarak, dilin geneldeki gelişimiyle birlikte bir de kendi içlerinde özel bir gelişim çizgisi izlemişlerdir. Bunların başlıca ayrımlarını oluşturan ses, ek ve sözcük özellikleri o dönemin dil malzemeleri ile açıklanabilir
.1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T21:41:16+02:00

lehçe=Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. 2. Konuşma tarzı

şive=Söyleyiş özelliği

ağız=Türlü şartlara ve hallere göre, kullanılan dil

aksan=Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği

0