Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T21:55:32+02:00

Kaside
Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır

Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır

İnsâf[ı] değildir anı dünyâya değişmek
Gülzâr[ı]ların cennete teşbîh hatâdır

İstanbul'un evsâfını mümkün mü beyân hiç
Maksûd[ı] hemân sadr-ı kerem-kâra senâdır

Ez-cümle Nedîmâ kulun ey Âsaf-ı devrân
Müstağrak-ı lütf u kerem ü cûd u atâdır
NEDİM


1 5 1
2012-10-30T22:22:24+02:00

ey yarenlrc ey kardesler korkarım ben ölem deyi

öldüğüme kayırmasam ettiğimi bulam deyi

 

eger gercek kul imişseennn ana kulluk kıla idim

aglayaydım bu dünyada yarın onda gülem deyi

0