Cevaplar

2012-10-30T22:08:54+02:00

7. sınıfta biyoloji soruları olmaz dostum

2 2 2
En İyi Cevap!
2012-10-30T22:09:01+02:00

 1. İnsanın gözünün baktığı ve gördüğü cisimlerle ilgili net, düz ve renkli görüntü

     oluşumu aşağıdaki kısımlardan hangisinde sağlanır?

 

    A) Sarı Benek                       B) Kör nokta

    C) Beyin kabuğu       D) Göz merceği

 

 

  2. İnsanlarda,

       I. Tükürük bezi

      II. Pankreas

     III. Ter bezi

    IV. Karaciğer

     V. Böbrek üstü bezleri

 

    Bezlerden hangilerinin hormon üretme özelliği yoktur?

 

    A) I,III ve IV                 B) II, IV ve V

    C) II, III ve IV               D) I, III ve V

 

 

  3. Damarından tiroksin hormonu enjekte edilen bir kurbağada aşağıdaki

      değişikliklerden hangisi meydana gelmez?

 

     A) Kalp atış hızı artar

     B) Soluk alış-veriş hızı artar

     C) Tiroid bezini durdurucu mesaj yollar

     D) Kan basıncı düşer

 

 

  4. Mekanik sindirimin insana sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

 

     A) Besinlerin kana karışmasını sağlamak

     B) İnsanın her besinden faydalanmasını sağlamak

     C) Besinleri kimyasal sindirime hazırlamak

     D) Besinlerin yüzeylerini küçültmek

 

  5. Aşağıdaki sindirim organlarından hangisinde karşısında verilen maddenin

      sindirimi gerçekleşmez ?

 

      A) Mide- Protein

      B) Ağız- Nişasta

      C) İnce Bağırsak- Protein

      D) Mide –Nişasta

 

  6.  Aşağıdakilerden hangisi tükürük salgısının görevlerinden biri değildir?

 

      A) Proteinleri sindirme

      B) Karbonhidratları sindirme

      C) Besinleri ıslatıp yumuşatma

      D) Besinlerin yutulmasına yardımcı olma

 

 7.  Böbrekte asıl süzülmenin yapıldığı birim aşağı-dakilerden hangisidir?

 

     A) Üreter                         B)İdrar kesesi

     C) Nefron                    D) Boşaltım kanalı

 

  8. Salgıladığı hormonlarla pek çok salgı bezinin çalışmasının düzenleyen

      bez aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) Pankreas              B) Tiroid

      C) Böbrek üstü                     D) Hipofiz

 

  9.  Sıcak bir sobaya elini yaklaştıran bir kişinin, elini

       hızla çekmesi aşağıdaki yapıların hangisi tarafından kontrol edilir?

 

      A) Omurilik soğanı           B) Omurilik

      C) Beyincik                       D) Beyin kabuğu

 

  10.  İnsülin ve glukagon hormonları kandaki şeker miktarını ayarlarlar.

         Bu hormonların salgılandığı bez aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A)  Pankreas Bezi    B)  Tiroid Bezi

      C)  Hipofiz Bezi                    D)   Paratiroid Bezi

 

  al canım :)
1 5 1