Cevaplar

2012-10-30T22:11:35+02:00

 

Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için protein,yağ ve karbonhidrata ihtiyaç duyar.İhtiyaçları olan bu maddeleri beslenmeyle vücutlarına alırlar.Alınan besinlerin hücrelerin içine girmesi gerekir alınan besinler büyük parçalı olduğu için sindirilir.Büyük yapıda (moleküllü) olan besin maddelerinin hücrelere girebilecek kadar kçüük hale gelmesine SİNDİRİM bu işi gerçekleştiren sisteme SİNDİRİM SİSTEMİ denir.Mekanik ve kimyasal olmak üzere iki çeşit sindirim sistemi vardır. 1-MEKANİK SİNDİRİM:Diş kas ve bazı salgılarla besinlerin hücrelere girebilecek kadar küçültülmesinde değil büyük moleküllü besin maddelerinin daha küçük parçalı hale getirilmesinde görevlidir.Besin maddelerini fiziksel olarak bir kaç parçaya ayırır. Besinlerin ağızda dişler yardımıyla fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılması,midede birbirine karıştırılması,yağların safrayla etkileşmesi,katı besinlrein suda yumuşaması ve küçük parçalara ayrılması mekanik sindirimdir. 2-KİMYASAL SİNDİRİM:Büyük moleküllü besinlerin en küçük yapı taşlarına kadar ayrılmasına KİMYASAL SİNDİRİM denir.Kimyasal sindirimin yapılmasında enzim adı verilen salgı maddeleri kullanılır.Sindirim enzimleri besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanmasını sağlar.Bunun sonucunda büyük yapılı olan besinlerin yüzeyi küçültülerek hücre zarından geçmesi gerçekleşir. ******SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI****** 1.AĞIZ:Sindirim sisteminin ilk organıdır.Besinlerin sindirim kanalına alınmasını ve sindirime başlamasını sağlar.Yapısında dişler,dil ve tükürük bezleri vardır. ***dişler:Vücudun en sert kısmısıdır.Dişler besinlerin çğnenerek parçalanmasını ve yutulabilecek hale getirilmmesini sağlarlar.Ağızda köpek,kesici ve azı dişleri vardır. 
3 3 3
2012-10-30T22:11:55+02:00

1 Mekanik Sindirim
Besinleri sadece boyut olarak küçültüyorsak bu mekanik sindirime örnektir Bu sindirim türüne fiziksel sindirim de denir Fiziksel değişim konusundan da hatırlayabileceğimiz gibi maddenin özelliği değişmiyor, sadece şeklinde farklılıklar oluşuyorsa bu değişimlere fiziksel değişim diyorduk İşte mekanik sindirim de aynı anlama gelmektedir
Örneğin büyük ekmek parçalarını dişlerimizde parçalayıp küçük parçalar haline getirmemiz mekanik sindirime örnektir
Mekanik sindirim olayları

Ağızda dişler yardımıyla besinlerin parçalanması,
Midede kasılma hareketleriyle besinlerin bulamaç haline getirilmesi,
İnce bağırsakta safra salgısı sayesinde büyük yağ moleküllerinin küçük yağ taneciklerine dönüştürülmesi

2 Kimyasal Sindirim
Besin parçaları kendilerini oluşturan yapı taşlarına parçalanıyorsa kimyasal sindirim gerçekleşmiştirÖrneğin ekmekte karbonhidrat türü besinler çok bulunur Karbonhidratlar ise Nişasta, glikoz, laktoz, maltoz gibi yapı taşlarından meydana gelir Sindirim sonucunda glikoz gibi bir yapı tası elde edildiyse gerçekleşen sindirimin kimyasal olduğu söylenebilir
Enzim: Kimyasal sindirim enzim denilen sıvılar yardımıyla gerçekleşir Enzimleri besine etki ederek kimyasal yapılarında değişikliğe neden olur

1 5 1