Cevaplar

2012-10-30T22:17:21+02:00

Dil inkılabı Atatürkün yaptığı, fakat sonradan vazgeçtiği iki eylemden biridir (Diğeri müzik inkılabıdır). Büyük bir adam olan Atatürk dili önce yabancı kelimelerden temizlemek istemiş, lakin işin çıkmaza girdiğini görünce, yine büyüklüğünü göstererek hatasından dönmüştür. Türk Dili Tedkik Cemiyeti 12 temmuz 1932’de kurulduğuna göre dil inkılabının da resmen ve esaslı olarak bu tarihte başladığını kabul etmek lazımdır. Gerçi 19 şubat 1929 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “ilk öz Türkçe nutuk” şeklinde bir başlık görmek mümkündür (Nutuk İsmet Paşa tarafından verilmiştir). Lakin inkılabın esas başlangıcı 12 temmuz 1932’dir.

1 5 1