Cevaplar

2012-10-30T23:46:28+02:00

 

YAPISI BAKIMINDAN SÖZCÜKLER 
Basit Yapılı Sözcükler 
kork-ma(1) sön-mez(1) bu(1) şafak-lar-da(1) al(1) 
sancak(1) yurd-um-un(2) üst-ü-n-de(2) en(2) son(2) 
ocak(2) o(3) ben-im(3) millet-im-in(3) yıldız-ı-dır(3) 
o(4) ben-im-dir(4) o(4) ben-im(4) millet-im-indir(4) 
ancak(4) çat-ma(5) çehre-n-i(5) ey(5) hilal(5) 
kahraman(6) ırk-ım-a(6) bir(6) gül-(6) ne(6) 
bu(6) şiddet(6) bu(6) celal(6) sana(7) 
kan-lar-ımız(7) sonra(7) hak-k-ı-dır(8) hak-k’-a(8) millet-im-in(8) 
istiklal(8) ben(9) ezel-den(9) beri-dir(9) hür(9) 
hür(9) hangi(10) çılgın(10) ban-a(10) zincir(10) 
vur-acakmış(10) 
şaş-ar-ım(10) sel(11) gibi-y-im(11) bend-im-i(11) 
çiğne-r(11) aş-ar-ım(11) yırt-ar-ım(12) dağ-lar-ı(12) engin-ler-e(12) 
sığ-ma-m(12) taş-ar-ım(12) garbın(13) afak-ı-n-ı(13) sar-mış-sa(13) 
çelik(13) duvar(13) ben-im(14) iman(14) göğ(ü)-s-üm(14) 
gibi(14) serhad-d-ım(14) var(14) ulu-sun(15) kork-ma(15) 
bir(15) iman-ı(15) boğ-ar(15) medeniyet(16) tek(16) 
diş-i(16) kal-mış(16) canavar(16) yurd-um-a(17) alçak-lar-ı(17) 
sakın(17) gövde-n-i(18) dur-sun(18) bu(18) doğ-acak-tır(19) 
san-a(19) gün-ler(19) hak-k’-ın(19) kim(20) bil-ir(20) 
belki(20) yarın(20) belki(20) yarın-dan(20) da(20) 
yakın(20) yer-ler-i(21) toprak(21) geç-me(21) tanı(21) 
düşün(22) sen(23) şehit(23) oğ(u)l-u-sun(23) incit-me(23) 
yazık-tır(23) ata-n-ı(23) ver-me(24) dünya-lar-ı(24) al-sa-n(24) 
da(24) bu(24) cennet(24) vatan-ı(24) kim(25) 
bu(25) cennet(25) vatan-ın(25) uğ(u)r-u-n-a(25) ki(25) 
şüheda(26) toprağ-ı(26) sık-sa-n(26) şüheda(26) can-ı(27) 
canan-ı(27) bütün(27) var-ım-ı(27) al-sın(27) da(27) 
huda(27) et-me-sin(28) tek(28) vatan-ım-dan(28) ben-i(28) 
dünya-da(28) cüda(28) ruh-um-un(29) sen-den(29) ilahi(29) 
şu-dur(29) ancak(29) emel-i(29) değ-me-sin(30) mabed-imin(30) 
göğ(ü)-s-ü-ne(30) 
namahrem(30) el-i(30) bu(31) ezan-lar(31) 
ki(31) şehadet-ler-i(31) din-in(31) temel-i(31) ebedi(32) 
yurd-um-un(32) üst-ü-n-de(32) ben-im(32) o(33) zaman(33) 
vecd(33) ile(33) bin(33) var-sa(33) taş-ım(33) 
her(34) ceriham-dan(34) ilahi(34) yaş-ım(34) ruh(35) 
mücerret(35) gibi(35) yer-den(35) naaş-ım(35) o(36) 
zaman(36) arş-a(36) değ-er(36) belki(36) baş-ım(36) 
sen(37) de(37) şafak-lar(37) gibi(37) ey(37) 
hilal(37) artık(38) kan-lar-ım-

0