Cevaplar

2012-10-31T01:02:50+02:00

n = mol sayısı (mol)
m = kütle (gram, g)
MA = bir molün kütlesi (g / mol)

V = hacim
22,4 L = NK’da 1 molün hacmi
V = hacim
24,5 L = OK”da 1 molün hacmi
N = tanecik sayısı ( atom, molekül, iyon elektron…..)
N0 = NA = Avogadro sayısı = 6,02.1023

3 3 3