Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-12-02T22:08:02+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba. :)

Tanzimat dönemini açıklayalım kısaca önce;
Osmanlı siyasi tarihinde 1839'da Tanzimat Fermanının ilanından, 1876 yılında I. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen döneme verilen isimdir. 

Tanzimat Dönemi Edebiyatını açıklayalım şimdi;
Bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akım.

Tanzimat dönemi edebiyatı yazarları ve şairleri;
1. Dönem Tanzimat edebiyatı yazarları
-  Ziya Paşa
Eserleri; Zafername, Rüya
- Namık Kemal
Eserleri; Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk
- Şinasi
Eserleri; Şair evlenmesi, Tercüme-i Manzume
- Ahmet Mithat Efendi
Eserleri; Esaret, Karnaval, Vah
- Şemsettin Sami
Eserleri; Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 
- Ahmet Vefik Paşa
Eserleri;   Hikmet-i Tarih

2. Dönem tanzimat edebiyatı yazarları ve şairleri; 
- Recaizade Mahmut Ekrem 
Eserleri; Zemzeme
-  Abdülhak Hamit Tarhan
Eserleri; Sahra, Ölü, Ruhlar
- Samipaşazade Sezai 
Eserleri; Sergüzeşt
- Nabizade Nazım
Eserleri; Zavallı Kız, Hatıra
- Muallim Naci
Eserleri; Ateşpare, Sümbüle

Başarılar! :)
0