Sitoplazmadan mitakondriye geçtikten sonra okzaloasetik asitle birleşip Krabs döngüsüne katılan madde nedir ?

-Oksijensiz solunumda kullanılan organik besin aynı olsa bile açığa çıkan ürünler farklıdır.Ürünlerin farklı olmasının temel sebebi nedir ?

heheyt sorulara bak :D

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-31T08:40:23+02:00

Krebs çemberi ve ETS'de elektron taşınması, ökaryotik hücrelerin mitokondrileri içinde gerçekleşir. Çünkü bu iki kademede iş gören bütün enzimler mitokondri matriksi ve iç zar üzerinde bulunur. Bu enzimler aracılığı ile yoğun bir şekilde enerji üretilir. 
Krebs safhası, glikolizle meydana gelen piruvatın oksijen varlığında CO2 ve asetil koenzim A'ya dönüşmesinden sonra başlar. Bu esnada NAD de reaksiyona girerek NADH2
Krebs safhasındaki reaksiyonlarda ilk olarak asetil koenzim A dört karbonlu bir bileşik olan oksalo asetik asitle birleşerek altı karbonlu sitrik asiti oluşturur. Sitrik asitten sonra bir molekül CO2 nin ayrılması ile 5C'lu bir bileşik meydana gelirken, NAD2 aynı molekülden 2H+ alarak NADH ye dönüşür. 
Daha sonra bu beş karbonlu bileşikten bir CO2 ve iki H atomunun ayrılması ile 4C'lu yeni bir bileşik oluşur. Bundan sonrada substrat düzeyinde bir molekül ATP oluşur. ATP oluşumundan hemen sonra FAD ve NAD ikişer molekül H alarak 4C'lu oksalo asetik asiti oluşturur. Oksaloasetik asit yeni bir asetil - koenzim - A ile birleşerek tekrar krebs safhasına girer. şeklinde reaksiyondan çıkar.
OKSİJENSİZ SOLUNUM:organikbesin maddelerini oksijenle yakılıp ATP enerjisi üretimine oksijenli solunm denir.gerek canlılarda gerekse diş ortamlarda oksitlenme esnasında enerji açıga çıkar.Canlı vucudunda 
açıga çıkan enerji enzim sistemiyle kontrol altına alınır veATP molekülünde depo edili
r

2 5 2
2012-10-31T10:28:30+02:00

okzaloasetik asitle Asetil CoA birleşerek döngüyü başlatır :)

 

Farklı enzimler kullanılması :D 

 

cevap verilmiş ama olsun :D

0