Cevaplar

2012-10-31T09:01:53+02:00

SÖZLÜ EDEBİYATIN GENEL ÖZELLİKLERİ          
     İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemidir.          
     Bu dönemde ozan, baskı, kam denen kişilerce müzik eşliğinde kopuz adıverilen sazla şiir söylenirdi.           
     Bu dönemin edebi ürünleri destan, koşuk, sav ve sagulardır.          
     Bu dönemin en önemli edebi ürünü destanlardır. Bu döneme destanlar dönemide denilmektedir.          
     Bu dönemde milli ölçü olan hece ölçüsünün 7,8,11’li kalıpları kullanılmıştır.          
     Nazım birimi dörtlüktür.          
     Bu dönemde sığır adı verilen av törenleri, şölen adı verilen dini  törenler ve yuğadı verilen ölüm törenleri düzenlenirdi. Türkler sığır törenlerinde kopuz eşliğindeeğlenir, kımız içerlerdi. (Bu törenlerde koşuk adı verilen şiirler  okunurdu.)          
     Bu dönemde kullanılan Türkçe saf Türkçedir. Hiçbir dilin Türkçe üzerinde etkisiyoktur.          Bu dönemde genellikle yarım uyak kullanılmıştır. (Bu demek değil ki tam vezengin uyak kullanılmamıştır.)          
     Aşk, doğa, kahramanlık, yiğitlik, ölüm gibi konular işlenmiştir.           
     Bu dönem edebi türlerinden sagu ve koşuklarda kafiye şeması(aaab,cccb,dddb,eeeb,…..) şeklindedir.          
      Bu dönemin edebi ürünlerine ait en geniş bilgiye Kaşgarlı Mahmud’un DİVANÜLÜGATİ’T—TÜRK adlı eserinde rastlanmaktadır. 

0