Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-31T11:13:49+02:00

Hz. Adem sofi, ekinci idi.
Hz. Şit hallac idi.
Hz. İdris yazıcı, terzi idi.
Hz. Nuh neccar (marangoz) idi.
Hz. Hud tüccar idi.
Hz. Salih deveci idi.
Hz. İbrahim Haleb’de sütçü idi.
Sonra Cenab-ı Hakkın emriyle Kabe-i Mükerreme’yi yapmaya memur oldu.
Hz. İsmail avcı idi.
Hz. İshak çoban idi.
Hz. Yakub Salih kimse idi.
Hz. Yusuf sabah akşamı bilmek için zindanda saat yapardı. Sonra Melik oldu.
Hz. Eyyüb sabırlı idi.
Hz. Şuayb abid (ibadet eden) idi.
Hz. Musa çoban idi.
Hz. Harun vezir idi.
Hz. Zülkif ekmekçi idi.
Hz. Lüt cihan müverrihi idi.
Hz. Uzeyr bağcı idi.
Hz. İşmuil tercüman idi.
Hz. İlyas dokumacı idi.
Hz. Davud cenk aleti için cebe yapardı.
Hz. Süleyman hurma yaprağından zenbil yapardı. Halife ve Emir idi.
Hz. Zekeriya zahid idi.
Hz. Ermiya cerrah idi.
Hz. Danyal remilci idi.
Hz. Lokman doktor idi.
Hz. Yunus balık avcısı idi.
Hz. İsa marangozdu.

2 5 2
2012-10-31T11:13:51+02:00

HZ. ADEM (AS) : İlk ziraat mühendisi ve çiftçi idi.

HZ. ŞİD (AS) : Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu idi.

HZ. İDRİS (AS) : İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzicilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.

HZ. NUH (AS) : Marangozcuların- gemicilerin- denizcilerin ve barbarosların piri idi.

HZ. HUD (AS) : Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.

HZ. SALİH ( AS) : Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.

HZ. İBRAHİM ( AS) : Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Hz Süleyman (as)'a ve Mimar Sinan'a önderlik etmiştir.

HZ. LUD (AS) : Tarihçi idi. Seyyahların, Evliya çelebilerin piridir.

HZ. İSMAİL (AS) : Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. 70 dil bilirdi. Tercümanların da piridir.

HZ. İSHAK ( AS) : Çoban idi.

HZ. YAKUB ( AS): Çoban idi.

HZ. YUSUF (AS) : Saati ilk icat eden, Toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.

HZ. EYYÜB ( AS) : Ziraatcı idi.

HZ. ŞUAYB (AS) : Ziraatcı idi.

HZ. MUSA (AS) : Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)'a hizmetçilik etmiştir.
Bir büyüğe hizmet etmekte peygamber mesleklerinden biridir.

HZ. HARUN (AS) : Vezir idi.

HZ. DAVUD (AS) : Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran,
Calut'un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

HZ. SÜLEYMAN (AS) : Emir, hükümdar idi. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O'dur.

HZ. ZÜLKİFL (AS) : Ekmek pişirirdi, fırıncıların piri idi.

HZ. İLYAS (AS) : Dokumacı ve iplikçilerin piri idi.

HZ. YUNUS (AS): Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piri idi.

HZ. ÜZEYR ( AS ) : Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

HZ. LOKMAN ( AS ) : Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

HZ. İSA ( AS) : Avcı idi. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piri idi.

0