Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T12:23:56+02:00

üzölçümü; bir yerin ya da bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha. bu ölçme sonunda ortaya çıkan miktar, mesahai sathiye.

Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Sözcük çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede,bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır.

Nüfus yoğunluğu, herhangi bir elle tutulur nesne için kullanılabilir, ancak genelde yaşayan organizmalar için kullanılmaktadır. Nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan organizma sayısı olarak ifade edilir.

1 5 1
2012-10-31T13:09:06+02:00

Sınırları belli bir bölgede yaşayan, insan sayısına nüfus denir. 
Nüfus sayımı ile, o yerin nüfusu, nüfusun cinsiyetlere göre sayısı, medeni durum, öğrenim durumu, mesleklere göre dağılım, seçmen sayısı, askerlik çağı gelmiş kişilerin sayısı, köy ve şehir nüfusu, nüfusun yoğun ve tenha olduğu yerler vb. hakkında bilgi edinilir. 
Bir yerde km2 'ye düşen insan sayısı, o yerin nüfus yoğunluğudur. Bir yerin nüfus yoğunluğu bulunurken, o yerin nüfusu, yüzölçümüne bölünür. 

Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler:
1- Fiziki(Doğal) Faktörler: İklim, bitki örtüsü, yükselti, eğim, toprak çeşidi, su durumudur.
2- Beşeri ve Ekonomik Faktörler: Sanayi, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret, yeraltı kaynakları, ulaşımdır.

0