Cevaplar

2012-10-31T12:54:21+02:00

Cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir.

Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.Bu nedenle yöneticiler, toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. Bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi ile sınırlıdır.

Aslında cumhuriyet bir yönetim biçimidir.Türk insanı için cumhuriyet, bir rejim ama Atatürkçü düşünce sistemine dayanan bir rejimi ifade etmektedir.Bugün her Türk’ün sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini iyi bilerek onu korumak ve geliştirmek olmalıdır.Eskiden ülkeleri tek kişi yönetirdi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah, şah, kral, hakan, sultan denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğula geçerdi.Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir.Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.
1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T12:54:33+02:00

Cumhuriyet halkın kendi kendini yönetmesidir.
Yılardır böyle öğrendik böyle öğrettik…
Osmanlı padişahlıktı.
Her şey padişahın iki dudağı arasında idi…
Padişah iktidarda olan feodal sınıfı yani temel üretim aracı olan toprağa sahip olan sınıfı temsil ediyordu.
Toprak zenginliğin; dolayısıyla gücün sembolüydü…
Toprak ağaları ve padişahın bir gücü daha vardı: din…
Padişah peygamberin vekili; yani halife olarak kabul edilir
Her şey şeriat kurallarına göre belirlenirdi...
Elbette; her sınıftan her inançtan her ulustan kişilerin temsil edildiği -ilk meclis böyleydi- bir meclisin oluşturulması
Yasama yürütme ve yargı gücüne dayalı anayasal bir sistemin kurulması
Ve ülkenin yasalarla yönetilmesi reddedilecek gelişmeler değildir.
Cumhuriyetle birlikte ülke siyasi bağımsızlığını kazanmış
Modern yaşama dair reformlar yapılmış
Ekonomik bağımsızlığın sağlanması yönünde önemli girişimler başlatılmış
Sosyal devlet olgusu kabul edilmiştir…
Osmanlı döneminde çok zayıf olan sanayi devlet eliyle desteklenmiş
Buna bağlı olarak ülkede bir sermaye -burjuva- sınıfı yaratılmış
Tabi ki sermaye sınıfı ile birlikte işçi sınıfı da gelişmiş ve ülke yönetiminde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.
Bu gelişmeler işçi ve emekçilerin sigortalı sendikalı çalışmasını
Toplusözleşme ve grev yapma miting ve gösteriler düzenleme siyasete katılma gibi ekonomik demokratik hak ve özgürlükleri kullanmasını
Emeklilik kıdem ve ihbar tazminatı iş güvenliği çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi hakları kazanmasını
Eğitim sağlık haberleşme barınma gibi kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıştır.
Tüm bunlar toplumsal ilerlemenin motoru olmuş 
Ülkenin demokratikleşmesi insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi yönünde önemli adımlar atılmasının fırsatını yaratmıştır.
Bilinen bir şeydir;
Bir ülkenin gelişmişliği işçi ve emekçilerin ekonomik sosyal kültürel demokratik hak ve özgürlüklerini kullanıp/kullanamaması ile ölçülür.
O ülkede bilimin sanatın kültürün gelişmesi
Ekonomik ve siyasi bağımsızlığın kurulması korunması sağlamlaştırılması da buna bağlıdır.
Tarihe şöyle bir baktığımızda emperyalistlerle ilişkilerin geliştirildiği ülke kaynaklarının uluslar arası tekellere peşkeş çekildiği dönemler hep: 
İşçi ve emekçi haklarının yok edildiği askıya alındığı
Sanatçıların bilim insanlarının aydınların gençlerin sesinin kısıldığı
Yani kör/topal da olsa işleyen demokratik yaşamın ortadan kaldırıldığı dönemler olmuştur…
Bu bir tesadüf değildir…
Cumhuriyetin kazanımlarına ve elde kalanlara bir de bu yönden baksak
Üzerinde çok gürültü koparılan -ancak olmayan- laikliğin teminatının da demokratik hak ve özgürlükler olduğunu bir daha düşünsek
Ayrıca cumhuriyetin kazanımlarını daha da ileri götürmenin tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye yaratmanın teminatının da bu olacağını kavrasak eminim ki daha güzel bir ülkede yaşıyor olacağız

0