Cevaplar

2012-10-31T13:03:32+02:00

Obezite ; vücut yağ oranının sağlığı tehdit edecek oranda artmasıdır. Diğer bir ifade ile boya göre vücut ağırlığının %20 ve üzeri artmasıdır. Son yıllara hızla artış gösteren çağın hastalığı obezite önemli bir sorun haline geldi. Aşırı şişmanlık anlamına gelen obeziteyi saptamak için ağırlık ve boy ölçümleri gibi kolay ölçümler yapılmaktadır. Bu anlamda en çok kullanılan indeks Beden Kitle İndeksi’ (BKİ)dir. BKİ, vücut ağırlığının boyun metre cinsinden karesine bölünerek hesaplanması ile bulunur . ( BKİ= ağırlık/ boy (m2) ). Eğer BKİ 18’in altında ise aşırı zayıf(kaşektik), 18-24.9 arası ise normal, 25-29.9 arası ise hafif kilolu, 30-34.9 arası ise 1.dereceden obez,35-39.9 arası ise 2.derece obez, 40 ve üzeri ise 3.derece(süper) obez olarak kabul edilir.

VÜCUT YAĞ ORANI NASIL SAPTANIR?

1-VÜCUT YAĞ DAĞILIMINA GÖRE; eğer yağ dağılımı daha çok bedenin alt kısımlarında( kalça vb) ise buna JİNOİD (ARMUT) yapılı şişmanlık denir ve daha çok bayanlarda gözükür. Yağ dağılımı bedenin üst kısımlarında (karın ve bel çevresi) ise buna ANDROİD (ELMA) yapılı şişmanlık denir. Yine bel/kalça oranı vücut yağ oranını saptamada önemli bir ölçüm biçimidir. Eğer bel/kalça oranı kadınlarda 0.85’ten,erkeklerde ise 1’den büyükse abdominal şişmanlık söz konusudur. Pratik olarak bel çevresi erkekler de 94’ü kadınlarda ise 80’i geçmemelidir.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T13:09:50+02:00

Obezite, insan vücudunda yağ hücresi(leri)nde depolanan doğal enerji rezervlerinin ciddî risk oluşturacak düzeyde artması ve sonuçta ölüm oranlarının kaçınılmaz olarak yükselmesi ile karakterize bir hastalıktır.


İndirekt Ölçüm Yöntemleri 

Bu yöntemler de klinik araştırmalar dışında genel pratikte kullanımı sınırlıdır. Vücut total su ölçümü (işaretli su kullanılarak), ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi,(CT,BT), Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Dual foton absorbsiyometresi indirekt yöntemler arasındadır.

 

Sınıflama 
  ABD'de yıllara ve eyaletlere göre obez insanların yüzdesindeki artış. 1985-2008

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş sınıflamaya göre;

18.5 altında BMI Az kilolu 18.5 - 24.9 Normal Kilo 25.0 - 29.9 Fazla Kilo 30.0 - 39.9 Obez 40.0 'ın üzeri Morbid (ciddî)

Obez olarak belirlenmiştir.

 

Obezite’ye Genetik Faktörler-Kalıtımın Rolü [değiştir]

Yapılan çalışmalar şişmanlık oluşumunda kalıtım veya genetik faktörlerin % 25-40 oranında rol oynadığını göstermiştir. Şişman kişilerin çocuklarında şişman olmayanlara göre şişmanlık görülmesi 2-3 kat fazladır. Anne ve babanın her ikisinin şişman olması durumunda çocuklarının %80' ni erişkin yaşta şişmanlık gelişir.

Anne veya babadan biri şişman ise %40 Her ikisi normal kilolu ise %10 oranında Çocukluk çağında (3-10 yaş arası) aşırı kilolu olan çocukların %50 sinde erişkin dönemde aşırı kilolu olma riski vardır. Şişmanlığın genetik nedenleri uzun yıllardan beri araştırılmaktadır. Toplumda sık görülen şişmanlığı ortaya çıkaran birçok genetik bozukluk vardır. Fransa ve Almanya da şişman ailelerde yapılan çalışmalarda 10 numaralı kromozomdaki belirli bir alanın şişmanlıktan sorumlu olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu alandaki genlerin incelenmesi ile şişmanlığa neden olan genler daha iyi ortaya çıkarılabilecektir. Bunun yanında tek gen bozukluğuna monogenik bağlı şişmanlıklar da vardır. Şişmanlığın %5 kadarı tek gen bozukluğuna bağlıdır.

 

Obezite ve ekonomi

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre obezler ve sigara içenlerin sağlık sistemi açısından daha ekonomik olduğu idda edilmektedir. Sigara içenler ve obezler daha az yaşadığı için kısa dönemde sağlık maliyetleri yüksek olsa da uzun dönemde sağlıklı insanlara göre daha az sağlık maliyeti olduğu sonucu çıkmaktadır. Sigara kullanımı ve obezitenin yol açtığı hastalıkların tedavilerinin ileri yaşlarda ortaya çıkan alzheimer gibi hastalıklara oranla çok düşük maliyetle olması sebep olarak gösterilmektedir. Araştırmaya göre Hollanda sağlık sistemi her obezite kişi başına erken ölüm nedenilye 50.000 USD (2007) tasarruf etmektedir.[1] Amerika obeziteyle savaşta yıllık 250.000.000 $ para harcamaktadır[


1 5 1