Cevaplar

2012-10-31T13:36:44+02:00

Atatürk’ü Anlamak ve Anlatmak

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan sonra, Yüce Atatürk’ün yaşadığı yıllarda doğan ve kısa bir süre onunla birlikte vatanın bağımsız, özgür ve saygın havasını teneffüs eden ve milletin ümit dolu sıcaklığını duyanların kendilerinden sonra gelen ve gelecek olan Türk nesillerine karşı yerine getirmek zorunda bulundukları bir görevin gerçekleştirilmesi çaba ve sorumluluğunu taşımaktadır. 


0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-31T13:38:00+02:00

Atatürk’ü Anlamak

Kısa bir süre de olsa Atatürk ile beraber yaşamak mutluluğunu paylaşan cumhuriyetin ilk nesillerinin dünyaları tek bir güç kaynağına bağlanmış görünüyordu. Düşüncelerini, hayallerini, ümitlerini, davranışlarını bu güç kaynağı yönlendiriyordu. Yaşadıkları ortamlarda bütün ilişkiler güzeldi, insancıldı, geleceğe yönelikdi. Hiçbir konuda, hiçbir durumda, hiçbir ilişki ve girişimde güvenlik kaygı ve korkuları yoktu. Genç, ihtiyar, kadın, erkek başları dik, gözleri ışıl ışıl, çevreleriyle ilgili, adımları ölçülü ve sertti. Köyde, kentte, evde, tarlada, fabrikada, okulda, tüm kamu hizmetlerinde, asker ocağında özgüvene dayanan sevgi, saygı, özveri, dayanışma ve kendine özgü bir bağlılık, düzen, disiplin ve durmak bilmeyen çaba ve çalışma vardı. Başta Cumhuriyetin merkezi, başkenti Ankara olmak üzere, işgalden kurtulmuş bütün bölge ve şehirlerde, köy ve kasabalarda hummalı bayındırlık faaliyetleri hızla devam ediyordu. Yıkıntılar ve yangın yerleri bir kaç yıl içinde olağanüstü çabalarla çağdaş bir yapılaşmaya kavuşuyordu. Yeni vatan demiryolları, köy ve şehir kara yolları, fabrika ve okul yapımlarıyla şantiyeyi andırıyordu. Bütün bu toplumsal hayatın ilişkileri, etkileşimleri, oluşumları bir enerji kaynağından besleniyordu. Birleştirici, toparlayıcı, harekete geçirici, güven verici ve hiç tükenmeyecek kabul edilen bu enerji kaynağı Atatürk’dü. Onun düşünceleri, açıkladığı fikirleri, ilkeleri, davranışları ve eylemleriydi. Atatürk, bu kurucu, yapıcı, geliştirici ve daima ileriye, çağdaşlaşmaya yönelen enerjiyi milletten, milletin vicdanından, inançlarından, çıkarlarından ve özlemlerinden alıyor; topluyor ve bir güç oluşturarak tekrar millete yansıtıyordu. Atatürk gerçeğinin en önemli özelliği de buydu.

Türk Millet Mücadelesine katılanlar, yeni vatanın, yeni toplumun, yeni devletin kuruluşunda kanları, emekleri, özverileriyle rol alanlar ve cumhuriyetin ilk nesilleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türklük, Türk Tarihi ve Türkiye açısından aşağıdaki şekilde anladılar. Bu anlayış daha sonra Atatürk gerçeğiniaçıklamada ilk ve temel bir bilgi kaynağı ve yaklaşımı oldu.0