Arkadaşlar, gelecek hafta fen sınavım var. 8. sınıfım ve hoca tahtada bir şeyler anlatıyordu DNA yapısı ve DNA eşlenmesiyle ilgili lütfen DNA'nın yapısını ( resim şeklinde. Resim yollamayanın cevabı silineceketir. ) yollayın. Ve DNA eşlenmesi nedir en kısa ve öz şeklinde yazınız. Ve DNA nın yapısında neler var Şık halinde yazınız. Eksik cevaplar silinecektir. Beğendiğim cevaba + 10 puan.

Teşekkürler

1

Cevaplar

2012-10-31T14:48:57+02:00

 

 

DNA nın Eşlenmesi (Replikasyon=Duplikasyon)

   Hücreler bölüneceği zaman DNA kendini eşler. (Interfazda gerçekleşir.)
   Zincirler birbirinden uzaklaşır.
   Ortamda bulunan nükleotidler kullanılarak yeni zincirler yapılır.
   DNA, kendini yarı korunumlu eşler. (DNA eşlenirken ana iki zincir daima korunur.)
   Yeni DNA oluşumunda görev alan enzim DNA polimeraz enzimidir.
   Yeni oluşan DNA’lar, aynı genetik bilgiyi taşırlar.
   Eşlenme sonucu hücre sayısı artar, üreme olur veya yüksek yapılı canlılarda büyüme olur. Böylece aynı genetik bilgi, yavru hücrelere aktarılır.
   Eğer DNA herhangi bir ucundan değil de ortasından açılmaya başlamışsa bu durum eşleneceğini değil, o kısımdan protein sentezi için şifre vereceğini gösterir.
   Bakterilerle ilgili yapılan bir çalışma aşağıda şematize edilmiştir. (Meselson Stahl'ın deneyleri, yarı korunumlu eşlenmeyi açıklamak için yapılmıştır.)

0