Cevaplar

2012-10-31T15:19:17+02:00

yenilik demektirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

1 5 1
2012-10-31T15:19:47+02:00

İnkilap: toplum hareketiyle bulunur düzenin yıkılması ayrıca güncel bir düzenin kurulmasıdır. ihtilal, inkılabın bir parçasıdır.

İnkılabın nihai amaç iktidardakileri ayrıca devletin organizasyonunu değiştirmek lduğu dek, toplumsal kuvvetlerin ilişkilerini değiştirmek ayrıca ihtiyaçlara bakarak hukuk kuralları 
koymaktır.

inkılap : bir. değişim, bir durumdan diğer bir duruma geçme. iki. topluluk ayrıca devlet hayatında çok kısa zamanda ortaya getiren değişiklik.

devrim, sözcük manası ile birlikte değişim, bir halden diğer bir duruma dönmeyi ifade edecektir. devrim ; arap dili ” kalp” kelimesinden gelmiş olup, bir milletin sahip olduğu siyasi, toplumsal ayrıca ordusal alanlardaki kurumların devlet eliyle mantıklı ayrıca hesaplı metotlarla köklü bir biçimde değiştirilmesi durumda tanımlanmaktadır. devrim ayrıca inkılap sözcüklerinin fransızca karşılığı ” révolution”, İngilizce karşılığı ” revolution”dur. sözcük latince temelli olup, revolvere kelimesinden gelir. revoultion sözcüğü, ansızın ayrıca şiddetli, baştan bir değişikliği ifade etmek üzere ilk kez 1789 fransız İnkılabı ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. sözcük umumi durumda, inkılabı ifade etmek için kullanılmışsa da, kocaman harfle yazıldığında da fransız inkılabını ifade edecektir. fransız inkılabına fransız ihtilali de denilmektedir. dilimizde uygulanan inkılap sözcüğü de bu sebepten, fazla kere ihtilal sözcüğü ile birlikte karıştırılmaktadır. birtakım,kimi yazarlarların eserlerinde, türk İnkılabı, ihtilal durumda ifade anlatılmaktadır. gerçekte inkılap ayrıca ihtilal benzer şeyleri ifade etmez. İhtilal, inkılabın bir evresini, bulunur otoriteye karşı gelmeyi, zora başvurmayı öngörür. İhtilal kelimesinin fransızca ayrıca İngilizce eksiksiz karşılığı bulunur değiller.

1 5 1