Cevaplar

2012-10-31T16:13:14+02:00

OSMANLI DÖNEMİ TÜRK MÛSİKÎSİ

 

Merhum Cinuçen Tanrıkorur’un* özellikle Osmanlı dönemi Türk mûsikîsi hakkında çeşitli yıllarda yazmış olduğu makaleleri; İsmail Kara, Rehâ Sağbaş, Barihüda Tanrıkorur ve Başak İlhan tarafından yayına hazırlanarak Aralık 2003 yılında ‘Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi’ adı altında Dergâh Yayınları tarafından yayınlandı. Kitabın Osmanlı mûsikîsi hakkında yazılmış eserler arasında önemli bir yeri vardır.

Eser, merhumun Türk Müziği ve Türk Müzik kimliğiyle alakalı hassas ve titiz çalışmalarını, modern-gelenek, tek sesli-çok sesli müzik tartışmalarına ışık tutacak görüşlerini içermektedir. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde; Osmanlı Dönemi Mûsikîsi’nin karakteri ve tarihi serüveni, gelişmesi, yayılması, bozulma ve çöküş dönemlerinden bahsedilmektedir. Osmanlı Dönemi Mûsikîsi’ndeki Câmi, Tekke, Dînî mûsikî formlarına ve Dîn dışı mûsîkî formları olan; askerî musikî, klâsik mûsîki ve halk mûsikîsi formlarına da bu bölümde yer verilmiştir. İkinci bölümde, Osmanlı Dönemi Türk Mûsikisi’nin bazı teknik meselelerinden (makam, usul, beste, güfte , vezin vs.) bahsedilmektedir. Üçüncü bölümdeyse okuyucuya kolaylık sağlaması açısından “Osmanlı Mûsikîsi İçin Küçük Terimler Sözlüğü” adı altında bir lügatçe eklenmiştir.

Osmanlı mûsikîsiyle henüz ilgilenmemiş veya ilgilenmek isteyip de, günümüzde bu alanda yazılmış eserlerin azlığından ötürü kaynak bulmakta zorlanan okurlar, bu eserde Türk Müziği’ne 500 seneden fazla hizmet vermiş Osmanlı’nın ulvî duygularının mûsikîye yansımış şeklini bulacaklardır.

Eser, mûsikîmizin Türk Sanat Müziği-Türk Halk Müziği şeklinde politik zorlamalar ve ayrımlar yapılarak, geleneksel mûsikîmizin ve müzik kimliğimizin bugün anlaşılması ve yaşatılması konusunda engeller oluşturacağını belirtmektedir. Bu yönüyle, bugün Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği diye kategorize edilen müziğimizi Türk Mûsikîsi adı altında incelemeyi tercih eden bakış açısındadır.

Bu toprağın mûsikîsine ilgi duyanların, ‘Geleneksel Türk Mûsikîsi’ ve özel olarak ‘Osmanlı Mûsikîsi’ hakkında birçok değerli bilgiye ulaşabilecekleri bu kitap, aynı zamanda mûsikî tarihimize rehber olacak eserlerdendir.

1 5 1