Cevaplar

2012-10-31T16:28:10+02:00

Atatürk Devrimleri ya da Atatürk İnkılapları (Kemalist DevrimTürk DevrimiAtatürk ReformlarıTürkiye Cumhuriyeti Devrimi,Atatürk İhtilali vb. adlarla da anılır), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, TBMM'nin açılmasından sonra 1922'de saltanatın kaldırılması ile 1933'e kadar devam eden ve sonucunda teokratik veçok uluslu Osmanlı Devleti'nin laik, demokratik ulus devlet Türkiye'ye dönüşmesiyle sonuçlanan devrimlerin tümüdür. Bu devrimler toplumsal, kültürel, legal ve ekonomik bir dizi düzenlemelerdir.

Konu başlıkları   [gizle]  1 Yapıldıkları alanlara göre devrimler 1.1 Siyasî alandaki devrimler 1.2 Toplumsal alanda yapılan devrimler 1.3 Eğitim alanındaki devrimler 1.4 Ekonomi alanındaki devrimler 1.5 Hukuk alanındaki devrimler 1.6 Devrimlerin özeti 2 Atatürk devrimlerinin nedenleri Yapıldıkları alanlara göre devrimler [değiştir] Siyasî alandaki devrimler [değiştir] Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Ankara'nın başkent olması (13 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Çok partili rejim denemeleri (1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası) Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması (1930 belediye, 1933 muhtarlık, 1934 meclis) Toplumsal alanda yapılan devrimler [değiştir] Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (25 Kasım 1925) Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934) Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) Laiklik (1928) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Eğitim alanındaki devrimler [değiştir] Medreselerin kapatılması (1924) Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926) Millet mekteplerinin açılması (1928) Harf Devrimi (1 Kasım 1928) Güzel sanatlarda yenilikler (1928) Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932) Dil Devrimi (1932) Üniversite reformu (1933) Ekonomi alanındaki devrimler [değiştir] İzmir İktisat Kongresi (1923) Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925) Çiftçinin özendirilmesi (1925) Örnek çiftliklerin kurulması (1925) Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması (1925) Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927) Toprak Reformu (1929) I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması (1933) Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması (1935) Hukuk alanındaki devrimler [değiştir] Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (1921) Anayasanın kabulü (1924) Şer'iyye mahkemelerinin kapatılması (1924) Mecellenin kaldırılması (1926) Türk Kanunu Medenisi (1926) Türk Ceza Kanunu (1926) Devrimlerin özeti [değiştir] DevrimTürü(Başlangıç)
TarihiSaltanatın Kaldırılması siyasî 1922-11-22 Ankara'nın Başkent Olması siyasî 1923-10-13 Cumhuriyetin İlanı siyasî 1923-10-29 Halifeliğin Kaldırılması siyasî 1924-03-03 Çok Partili Rejim Denemeleri siyasî 1924 Kadınlara siyasi hakların verilmesi siyasî 1930-04-03 Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu) toplumsal 1925-11-25 Lâkap ve Unvanların Kaldırılması toplumsal 1934-11-26 Soyadı Kanunu toplumsal 1934-06-21 Laiklik toplumsal 1928-04-10 Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik toplumsal 1925-12-26 Tekke ve zâviyelerin kapatılması toplumsal 1925-11-30 Millet Mekteplerinin Açılması eğitim 1929-01-01 Öğretimin Birleştirilmesi eğitim 1924-03-03 Medreselerin Kapatılması eğitim 1924 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun eğitim 1926 Harf Devrimi eğitim 1928-11-01 Güzel Sanatlarda Yenilikler eğitim 1928 Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması eğitim 1931-04-12 Dil Devrimi eğitim 1932-07-12 Üniversite Reformu eğitim 1933 Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi eğitim 1933-05-31 İzmir İktisat Kongresi ekonomi 1923 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması ekonomi 1925-02-17 Çiftçinin Özendirilmesi ekonomi 1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması ekonomi 1925-05-05 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması ekonomi 1925 Kabotaj Kanunu ekonomi 1926-07-01 Sanayi Teşvik Kanunu ekonomi 1927-05-28 Toprak Reformu ekonomi 1929 I. ve II. Kalkınma Plânları ekonomi 1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması ekonomi 1933 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması ekonomi 1935 Mecellenin Kaldırılması hukuk 1926 Türk Kanunu Medenisi hukuk 1926-10-04 Türk Ceza Kanunu hukuk 1926 Yeni Anayasanın Kabulü hukuk 1924-04-20 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu hukuk 1921 Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması hukuk 1924
0
2012-10-31T16:28:16+02:00
Siyasî alandaki devrimler [değiştir] Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Ankara'nın başkent olması (13 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Çok partili rejim denemeleri (1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası) Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması (1930 belediye, 1933 muhtarlık, 1934 meclis) Toplumsal alanda yapılan devrimler [değiştir] Şapka ve Kıyafet İnkılâbı (25 Kasım 1925) Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934) Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) Laiklik (1928) Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (26 Aralık 1925 - 26 Mart 1931) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması Eğitim alanındaki devrimler [değiştir] Medreselerin kapatılması (1924) Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926) Millet mekteplerinin açılması (1928) Harf Devrimi (1 Kasım 1928) Güzel sanatlarda yenilikler (1928) Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932) Dil Devrimi (1932) Üniversite reformu (1933) Ekonomi alanındaki devrimler [değiştir] İzmir İktisat Kongresi (1923) Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925) Çiftçinin özendirilmesi (1925) Örnek çiftliklerin kurulması (1925) Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması (1925) Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927) Toprak Reformu (1929) I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937) Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması (1933) Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması (1935) Hukuk alanındaki devrimler [değiştir] Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (1921) Anayasanın kabulü (1924) Şer'iyye mahkemelerinin kapatılması (1924) Mecellenin kaldırılması (1926) Türk Kanunu Medenisi (1926) Türk Ceza Kanunu (1926)
0