Cevaplar

2012-10-31T16:39:14+02:00

1+1= 2 
 .d
2+1=3
.d
3+2=5
.d
3+2+4+9+8+5=31
.d
25+25=50
.d  

2 3 2
2012-10-31T16:43:39+02:00

(+) pozitif ile (-) negatif toplamında direk çıkarılır yükü fazla olanın işareti konur .

ÖRNEKLER

 (+96) +( -86) = ( +10)

(+3)+(+7)= (+10)

(-27 ) +( +15) = (-12)

(-2)+(-7)= (-9)

(-2)+(+5)=(+3)
 

Tüm diğer bilgisayar fırsatları için tıklayın !

2. Çıkarma işlemi


Örnekler

 
(+7)-(+5) = ?


(+7)+(-5) = ( +2)

 

3.Çarpma işlemi

 
Not = aynı işaretlerin çarpımı (+) pozitif , farklı işaretlerin çarpımı ise (-) negatiftir.

(-7) x (-2) x (+3) = ?

(-2) x (+3) x (-4) x (-5) = ?


= (-6) x ( +20)


 = (-120)Bir Tam Sayının kuvvetleri

(+3)2 = (+3) x ( +3) = ( +9)
(+2)5 = (+2) x (+2) x ( +2) x ( +2) x (+2) = (+32)
(-4)2 = ( -4) x (-4) = (+16)
(-4)3 = ( -4) x (-4) x (-4) = (-64)

Not (-) bir tam sayının çift kuvveti (+) pozitif , tek kuvveti yine (-) negatiftir.

Parantezde ise işaret değişir aksi taktirde degişmez.
-24 = -/6 -25 = -32


Bir tam sayını 1. kuvveti kendisidir.


(+5)1 = (+5)

(1000)1 = (1000)

(-2)1 = (-2)


0 Hariç sayıların 0 kuvveti +1 dir.


80 = +1

(-2000)0 = +1 

00 = tanımsız

 

4. BÖLME iŞLEMi
Not : aynı işaretlerin bölümü (+)’dır Farklı işaretlerin bölümü (-) dir

 

Örnek
(+8) : (+2) = (+4)


(-20) : (+5) = (-4)


(-10) : (-5) = (+2)


(+30 ) : ( -6) = (-5)

Önemli

 
0/5 = 0

6/0 = tanımsız

Örnek

 
12 / a-3 = ifadesi tanımsız ise a= ?

a-3 : 0


a= +3

işlem Önceliği

işlem önceliğinde aşağıdaki sıralamaya dikkat edilmelidir.
1. parantez ( sonra )
2. üstlü ifadeler ( sonra )
3. çarpma bölme ( en son olarakta )
4. toplama cıkarma

Örnek

 
[ (-7) –(-2) ] : [-2-3] = ?


= [-7+2] : (-5)


=(-5): (-5)


= (+1)

Örnek

 
[(-9)+(+4)-3] x [(-27)+(+35)] =?


=[-9+4-3] x [ -27+35]


=(-8)x(+8)


=-64

not
(-1) in çift kuvveti (+1)


= (-1) in tek kuvveti (-1) dir


Örnek

 
3(2-6)+4(8-3) =?


= 3(-4) +4(+5)


= -12 +20


= +8

 

TEK ve ÇiFT SAYILAR

 
Tek : ( ………,-3,-1,+1,+2,+3,……….)


Çift : ( ……….,-4,-2,0,+2,+4,………….)

 

Örnek
a/2 = c ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur.


A) a tektir B) a ciftir C) C tektir D ) c ciftir

Çözüm : a/2 = c/1 a = 2c Ciftir

Örnek
a = -4 ve b=-9 olduguna göre ( | b-| -|a| ) : ( b-a ) işlemin sonucu kaçtır

a) +1 b) 0 c)-1 d)-2

çözüm
( | b | -| a| ) : (b-a) =? ( |-9 | -| -4| ) : [(-9) –(-4)]

(+9-4) : (-9+4) =


(+5) : (-5) = -1 buna göre C şıkkıdır

Örnek
A= { -1,-3,-16,+12,+4} kümesinin mutlak değeri en büyük olan elemanı ile değeri en büyük olan elemanın toplamı kaçtır

A) -4 B) +3 C) +11 D) +28

Çözüm
Mutlak değerde en büyük olan = -16
Değeri en küçük olan = +12

-16+12 = -4

A şıkkı doğru seçenektir

Örnek
a, b, ve c pozitif tam sayılardır

a x b = 18 , b x c = 3 ise a+b+c nin alabileceği en büyük değer kaçtır.

A) 10 B)18 C ) 20 D) 22

Çözüm
En büyük olması için b’ye 1 , o zaman a ‘ ya 18 , c’ yede 3 gelir

a+b+c = ?
a= 18 18+1+3 = 22

O zaman D şıkkı doru seçenektir
b=1
c=3

2 3 2