Cevaplar

2012-09-24T20:30:04+03:00

PelekanOn Muharebesi Ve İznik’İn Fethi

Gerek Osmanli, gerekse Yakin Sark tarihi bakimindan mühim bir hadise olan Pelekanon muharebesi, VI. Mirmiroglu’nun isaret ettigi gibi Osmanli tarihçileri tarafindan üzerinde fazla durulmayan veya kendisinden yeterince bahsedilmeyen bir muharebedir. O, bu konuda söyle demektedir:
“Osman Bey, Vatheos (Koyun Hisari) civarinda 27 Temmuz 1302 tarihinde Bizans askerlerini maglub ederek emâretini (beyligini) etrafa tanitmis oldugu gibi, oglu Orhan Bey dahi Bizans askerlerini maglub ederek Pelekanon muharebesini kazanmis ve bu sayede Britinya’nin en güzel yerlerini ve en büyük sehirlerini zapta muvaffak olmustur. Bu sebepten nasi Pelekanon muharebesi Yakin Sark (Yakin Dogu) tarihi için mühim bir merhale teskil etmektedir.
“Istanbul’un fethinden 124 yil evvel vaki olan bu muharebede Osmanli askerleri, Bizans askerlerini payitahtlarinin yakinlarinda* maglub ve perisan, imparatorlarini yaralayip kaçmaya mecbur ettiklerinden dolayi, Osmanlilar Anadolu’daki Türkmen beylikleri arasinda mümtaz bir mevki almis olduklari halde maalesef Osmanli tarihçileri bu muharebe için ya bir sey yazmiyorlar veya pek az malumat veriyorlar.”

0
2012-09-24T20:36:23+03:00

iznikin fethiyle maltepe sav. sonra halk dayanamayarak orhan beye teslim oldu. orhan bey isteyenlerin şehirden ayrılabileceini isteyenlerinse cizye (baş vergisi) ödemek şartıyla kendi inanç, adalet ve törelerini aynen koruyabileeklerini bildirdi. iznik bizansa yapılacak seferlerde askeri üs olarak kullanmak amacıyla merkez yapıldı. 

0