Cevaplar

2012-10-31T17:31:40+02:00

kıyamet:dünya hayatının sona erip yanidünyada var olan her şeyin Allah tarafından yok edilip yeni bir hayatın başlamasına denir

mahşer:kıyametten sonra bütün imnsanların yeniden diriltilerek dünyada yaptıklarının karşılığını görmek üzere toplanacakları yer

mizan:mahşer günü günah ve sevapların tartıldığı alet

amel defteri:dünya haytında yaplınların  yazıldığı defter

5 4 5
2012-10-31T17:32:25+02:00

kıyamet=Kıyamet sözlükte geçen anlamıyla  yalnız kalkmak, dirilmek anlamında değildir. Bu tabir canlı ve cansız bütün yaratıklara şamil umumi bir imha ve yeniden dirilme gibi iki safhalı bir olay bildirmektedir. Yani bütün canlıların helak oldukları güne Kıyamet dendiği gibi, bütün ölülerin tekrar diriltikleri günede Kıyamet denir.

mahşer= İnsanlar mahşer günün kabirden kalkacak ve mahşer (toplanma) yerine götürüleceklerdir. İnsanların başı açık ve yalın ayak, aç ve susuz oldukları halde, melekler tarafında kabirden alınıp mahşer yerine götürüleceklerine inanılır. Mahşerde insanların işledikleri ameller ve takındıkları tutumlara dair sorular yöneltileceğine ve amel defterlerinin açılacağına inanılmaktadır.  

mizan=Mizanİslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre, ahirette insanların yeryüzündeki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. İslam dinine göre bu tartının nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Onun yeryüzündeki ölçü aletlerine, tartılara benzemediği söylenmiştir.

amel defteri=İnsanların dünyada benimsedikleri inançlar ile yaptıkları amellerin kayıtlı bulunduğu ve ahirette kendilerine verileceği bildirilen defter (kitap) veya mahşerde hesabın görülmesinden sonra sahibinin durumunu açıklayan belgedir.

3 3 3