Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-31T17:48:13+02:00

Açık Önermeler:İçerisinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilebilen değerlerle doğru ya da yanlışlığı kesinlikle tespit edilebilen ifadelere açık önerme denir.Bir açık önerme, bir önerme değildir; Ancak açık önermenin içindeki değişkenler değer aldığı zaman önerme olur.

 

Açık önerme, doğruluk değeri değişkenlere bağlı olarak değişen önermelerdir.

Örneğin:

P(x) ≡ x < 3 (Önerme tek değişkenli bir açık önermedir, x in tanım kümesi Doğal Sayılar olması durumunda; x = 1 ve x = 2 değerleri icin P(1) in ve P(2) nin değeri doğru diğer x değerleri için yanlıştır)

Q(x,y) ≡ x + 2 = y (İki değişkenli açık önerme, y lerin x ten farkı iki oldugu her x,y değeri için Q(x,y) doğru önermedir) cevapları bılmıyom ama 1-) [(p^q')^(p'Vr')]'=0 ise p,q,r= ?2-) (p^q) =>(qVq')= ? En sade biçimi nedir?3-) [ (p'^q)' V (p^q')' ]' = ? En sade hali4-) Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

a) [p^(qVr)] = [ (p^q) V (p^r)

b) [(p=>q)V(q=>r)] = (p=>r)

c) (p=>q)' = (p^q')

d) (pVp')' = (p^p')
5-) (q^r) ^[q' ^(rVp)] = ? En sade hali6-) [ (p=>q')Vp']=>(p=>q')' =? En sade hali7-) [(q <=>p)Vp]'=>q = ? en sade hali8-) Aşagıdakilerden hangisi totolojidir?

a) (p'^q') => p'

b) p => (p => q)

c)(p =>) V (q'=>p')

d) (pVq)' V p=>q)'*** p nin olumsuzunu p' olarak yaptım.Her olumsuzda ' işareti vardır.

*** V veya , ^ ve , => ise , <=> ancak ve ancak bağlaçları

1 5 1
2012-10-31T20:08:14+02:00

içinde en az bir değişken bulunan  ve bu değişkene verilen değerlere göre doğru yada yalnış olduğu kesin olarak bilinen ifadelere açık önerme denir.

'x' değişken ise açık önerme P(x) biçiminde gösterilir 'x ve y 'değişken ise  açık önerme P(x,y) biçiminde gösterilir .açık önermeyi doğru yapan değerlerin kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir.

örnek='x dört ayaklı bir hayvandır.'

0