Cevaplar

2012-10-31T17:46:55+02:00

Merkezî sinir sistemi sinir sisteminin en büyük bölümünü teşkil eder. Çevresel sinir sistemi ile birlikte davranışkontrolünde temel bir göreve sahip olan merkezî sinir sistemini çevresel sinir sisteminden ayıran belirgin bir sınır olmayıp ayrım keyfîdir.


Çevresel sinir sistemimerkezi sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağlayan sistem.0
2012-10-31T17:47:37+02:00

çevresel sinir sistemi : vücudumuzu ağ gibi saran ve tepkileri algılamamıza yarayan bir tabakadır

 

merkezi sinir sistemi :beyin,beyincik,omurili soğanı ve omuriliği kontrol eder

0