Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-05-28T18:16:51+03:00

.İnsanlarınduygu,düşünceveistekleriniifadeetmekiçinkullanabileceğienönemli araçaşağıdakilerdenhangisidir? A)İletişim B)Diksiyon C)Telefon D)Dil 2.Herhangibirdildenbilinentarihiseyiriçindeveyadahaöncedenayrılmışolupses, şekilvekelimeayrılıklarıgösterenkollaraneadverilir? A)Şive B)Lehçe C)Ağız D)Dil 3.Latinceanlamı“sözsöylerkensözcüklerinseçilip,düzenlenerekdüşüncelerikolaylıkla anlatmatarzı”olankelimeaşağıdakilerdenhangisidir. A)Türkçe B)Konuşma C)Diksiyon D)Boğumlama 4.AşağıdakilerdenhangisiÜslupçeşitlerindenbirideğildir? A)AlçakÜslup B)Yükseküslup C)SadeÜslup D)KarışıkÜslup 5.Kalınsesleriinceseslerdenayıranniteliğeneadverilmektedir? A)Şiddet B)Yükseklik C)Tını D)PesSes 6.Aşağıdakilerdenhangisisolukalmaşekillerindenbirideğildir? A)Göğüsten B)Kaburga C)Karından D)Mideden 7.Gürültüniteliğindeolmayansesene

adverilir? A)Müzik B)Selen C)Fonetik D)Tını 8.Aşağıdakilerdenhangisibirkusurdeğildir? A)Kuvvetsizlik B)SesTitrekliği C)PesSes D)TizveKeskinSes

 

en iyi seeçermsn

0