Cevaplar

2012-10-31T17:57:49+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Biyoloji Çalışma Soruları ve Cevapları
1.Hücre zarının görevi nedir?
Cevap; Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alış verişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır.

2.Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir?
Cevap; Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir.

3.Sentrozomun görevi nedir?
Cevap; Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iğ ipliklerini meydana getirmek.

4.Çekirdeğin görevleri nelerdir?
Cevap; Metabolizmayı kontrol etmek
Cevap; Karakterleri oğul canlılara aktarmak.

5.Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmasının nedeni nedir?
Cevap; Bitkilerde metabolizma artığı ürünlerin kofullarda depolanması.

6.Hücre çeperinin yapısı nasıldır?
Cevap; Selülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasına neden olur.

7.Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir?
Cevap; Plastidler ve koful özsuyunda bulunan antokyan denilen madde.

8.Hücrenin bölünme nedenlerini yazın.
Cevap; Hücre yüzeyini artırmak ve hacmini küçültmek için 
Cevap;Hücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar. Çekirdeğin etki alanını artırmak için hücre bölünür.

9.Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir?
Cevap; Çift zarlıdırlar
Cevap; Kendilerine ait DNA’ları vardır.
ATP’nin sentezlendiği yerlerdir.

10.Mitoz olayının en önemli sonucu nedir?
Cevap; Hücreden hücreye kalıtsal devamlılığı sağlar. Mitoz sayesinde, yeni meydana gelen hücreler ana-baba hücrenin sahip oldukları yeteneğin aynısına sahip olurlar. Bu da kendini eşleyen DNA moleküllerinin her oğul hücreye tam bir takım halinde geçmesiyle mümkün olur.

11.Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur?
Cevap; Mitoz olarak adlandırılan çekirdek bölünmesi ve sitokinez olarak adlandırılan sitoplazma bölünmesi.

12.Mitoz bölünmenin safhalarının isimleini sırasıyla yazın.
Cevap; Profaz, metafaz, anafaz, telofaz

13.İnsan gametinde kaç kromozom bulunur?
Cevap; İnsan gametinde 23 kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi gonozomdur?
Cevap; İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.

14.İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız.
Cevap; Erkeklerde (44 + XY), Dişilerde (44 + XX)

15.Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara plağı ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir?
Cevap; Hücre zarının dışında selüloz çeperin bulunması.

16.Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?
Cevap; Üreme organlarında üreme ana hücrelerinde (Yumurtalık ve testislerde) görülür.

17.Mayoz bölünme ile ne sağlanır?
Cevap; Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması korunur.
Cevap; Gen çeşitliliğine sebep olur.

18.Oogenezde aktif olmayan hücrelere ne ad verilir?
Cevap; Kutup hücreleri.

19.İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır?
Cevap; İnsanlarda mitoz bölünme büyüme, gelişme ve eskiyen yerlerin onarımını sağlar. Amiplerde mitoz bölünme çoğalmayı sağlar.

20.Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken hangi şartlara dikkat edilmelidir?
Cevap; En son alınan besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına

3 3 3