Cevaplar

2012-09-24T20:45:13+03:00

ALİ MACAR REİS

16.yüzyıl osmanlı deniz haritacılığının doruk noktalarından olan ali macar reis atlası yedi haritadan oluşmaktadır.

Atlasta Yer Alan Yedi Harita :

•Karadeniz haritası

•Doğu akdeniz ve ege haritası

•İtalya haritası

•Batı akdeniz ve iber yarım adası haritası

•İngiliz adaları ve atlantik kıyıları haritası

•Ege denizi-batı anadolu ve yunanistan haritası

•Dünya haritasıdır.

18 sayfadan oluşan atlasta haritalar yedi çift sayfa üzerinde 31x43 cmlik alanı kapsar. deri parşömen üzerine çizilmiştir.

MATRAKÇI NASUH (?-1533)

Haritacı anlayışı minyatüre uygulayan ilk ressamdır.

Menazil (Hedefler) isimli yapıtında 16. yüzyılda yapılmış Anadolu atlası vardır.

KAŞGARLI MAHMUD

"Divanü-Lügat-it-Türk" (Türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir.

Türk Amiralı PİRİ REİS (1470-1554)

Kitabı Bahriye,Hadikat'ül Bahriye, Netayic'ül-Efkar fi Cezayir'ül Bihar, Bilad'ül- Aminat ve harita yapımıyla ilgili"Eşkalname"(o zamanlar haritaya eşkal deniliyordu) adında bir bilim kitabı ile 1528 tarihini taşıyan "Hind Denizi Haritası" gibi yapıtları yazmıştır.

34 4 34