Cevaplar

2012-10-31T17:59:24+02:00

Türkiyedeki bazı mağaza,alışveriş merkezleri,market gibi yerlerin adları yabancıdır.Örneğin colezyum,Kale Outlet Center,
De facto gibi yabancı mağzalar vardır.Bunların yerine dilimizin güzel örneklerinden; Şen,Fatih,İstanbul,Sevgi,Selam
vb.gibi kelimeleri mağazaların veya alışveriş merkezlerinin başına yazmamız güzel türkçemiz adına daha iyi olacaktır.
Bu yabancı isimler sadece mağaza veya alışveriş merkezlerinde kullanılmıyor.Reklamlarımızdada kullanılıyor.
Örneğin; ``Jean``kelimesi yabancı bir kelimedir.Bunun yerine kot pantolon denilebilir.Bunun gibi daha birçok örnekleri
çoğaltabiliriz.Bundanda şu anlaşılıyor ki:Güzelim türkçemizi yabancı,argo kelimelerle harmanlayıp çok çirkin hale
getirdiğimiz bir gerçektir.0
En İyi Cevap!
2012-10-31T18:00:14+02:00

Türkçe, yaşayan dillerle karşılaştırıldığında kelime ve kavram zenginliği bakımından pek çok dilden zengindir. Ancak ilim ve teknikte gelişmiş Alman, Fransız, İngiliz dillerine göre ilim, teknik terimleri ve soyut kavramlar bakımından daha az zengindir. Şekil zenginliği bakımından ise, söz konusu dillerden daha yetenekli ve zengindir.

Türkçe sözlüklere gelince, Kaşgarlı Mahmud’un X1. yüzyılda hazırladığı Türkçe’nin ilk ve en eski sözlüğü Divanü Lügati’t Türkte 8.000 civarında kelime vardır. Bu durum çağdaşı dillerle kıyaslandığında herhalde büyük zenginliktir. Türkiye Türkçesi’nin önemli sözlüklerinden olan Şemsettin Sami’nin 1901’de yayımladığı Kamus-ı Türkî adlı sözlüğünde 26.000 kelime bulunmaktadır. Eski Türk Dil Kurumunun 1945’te ilk baskısını yayımladığı Türkçe Sözlükte 15.000 kelime vardır.[95] (Dilimizin tasfiyecilik yoluyla fakirleştirilmesinin en iyi belgesi). Türk Dil Kurumunun, tasfiyecik-uydurmacılık anlayışının en yaygın olduğu dönemde yayımladığı (1977) Türkçe Sözlük’te 27.800 kelime bulunmasına karşılık, Kurum’un yeni yapılanmasından sonra yayımlanan Türkçe Sözlük’ün 1998 baskısında 60 bin madde başı, 15 bin madde içi olmak üzere 75 bin; 2006 baskısında ise, toplam 77.400 söz bulunmaktadır.

1 5 1