Cevaplar

2012-10-31T18:05:52+02:00
THIS, THAT, THESE, THOSE, ONE, ONES, OTHER (S), ANOTHER

1. This
“This” kelimesi “bu” anlamına gelir ve konuşan kişinin yakınındaki nesneleri göstermek için kullanılır. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir isim gelir.

 

This car is very expensive. Bu araba çok pahalı.
Do you want this book? Bu kitabı istiyor musunuz?
This house belongs to my grandfather. Bu eve benim dedeme aittir.

This işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir fiil gelir.

This is a table. Bu masadır.
This is my umbrella. Bu benim şemsiyem.
What’s this? Bu nedir?

This ayrıca daha önce geçen bir isim, kalıp veya cümlenin de yerini tutabilir.

They jumped down from the second floor. This was very dangerous. İkinci kattan atladılar. Bu çok tehlikeliydi.

He is following me again. He always does this. Yine beni takip ediyor. Bunu her zaman yapar.

2. These

“This” kelimesinin çoğulu “these” dir. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında Türkçeye yine bu şekilde çevrilir ve hemen ardından çoğul bir isim gelir.

These cars are very expensive. Bu arabalar çok pahalı.
Do you want these books? Bu kitapları istiyor musunuz?
These houses belong to my grandfather. Bu evler benim dedeme aittir.

These işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından çoğul bir yardımcı fiil gelir ve Türkçeye bunlar şeklinde çevrilir.

These are tables. Bunlar masadır.
These are my umbrellas. Bunlar benim şemsiyelerim.
What are these? Bunlar nedir?

3. That

“That” kelimesi Türkçeye “şu” veya “o” şeklinde çevrilir ve konuşan kişinin uzağındaki nesneleri göstermek için kullanılır. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir isim gelir.

That house belongs to my grandfather. Şu ev dedeme aittir.
Give me that dictionary. Şu sözlüğü bana ver.
That man is very generous. Şu adam çok cömerttir.

That işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından tekil bir fiil alır.

That is a map. Şu şemsiyedir.
That is my car. O benim arabamdır.
What is that? Şu nedir?

That, this gibi daha geçen bir isim, kalıp veya cümlenin de yerini tutabilir. Bu durumda o veya bu şeklinde tercüme edilir.

He wanted to steal the radio. I didn’t like that. O radyoyu çalmak istiyordu. Bu benim hoşuma gitmedi.

That ayrıca daha sonra göreceğimiz relative clause konusunda which ve who nun yerini tutabilir.

That ayrıca “noun clause” larda “it” ile başlayan cümle tiplerinde ve bazı bağlaçlarla kullanılır.

4. Those

“That” kelimesinin çoğulu “those” dur. Hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılır. İşaret sıfatı olarak kullanıldığında Türkçeye yine şu veya o şeklinde çevrilir ve hemen ardından çoğul bir isim gelir.

Those cars are very expensive. Şu arabalar çok pahalı.
Can you see those trees? Şu ağaçları görebiliyor musun?
Those students study very hard. Şu öğrenciler çok çalışırlar.

Those işaret zamiri olarak kullanıldığında hemen ardından çoğul bir yardımcı fiil gelir ve Türkçeye şunlar veya onlar şeklinde çevrilir.

Those are oranges. Şunlar portakaldır.
Those are my books. Şunlar benim kitaplarım.
What are those? Şunlar nedir?

5. One

“One” İngilizcede değişik şekillerde kullanılmaktadır. Burada bahsedeceğimiz sayı olan ve bir anlamına gelen one değildir. Burada önce genel olarak kişi, insan anlamında kullanılan one dan bahsedeceğiz.

One should clean one’s teeth regularly. Kişi dişlerini düzenli olarak temizlemeli.

Can one swim in this take? Bu şehirde yüzülebilir mi?

One can watch good films in this cinema. Bu sinemada güzel filmler seyredebilirsiniz.

Özellikle konuşma dilinde “one” yerine “you” kullanılabilir.

You can watch good films in this cinema. Bu sinemada güzel filmler seyredebilirsiniz.

Bu örnekteki you karşınızdaki veya konuştuğunuz kişi değil, herhangi bir kişi anlamındadır. One ayrıca daha önce geçen bir kelimenin yerine, tekrardan kaçınmak için kullanılılır. Ancak yerine geçtiği kelimenin sayılabilen tekil bir isim olması gerekir. Bu şekilde kullanılan one kelimesi cümledeki durumuna göre bazen Türkçeye hiç çevrilmez, bazen olan, olanı şeklinde bazen de -li, -lı, -i, -ı gibi eklerle çevrilir.

Örnekler

I need a pen. Have you got one? Bir kaleme ihtiyacım var. Sende var mı?
A : Give me that book. Şu kıtabı bana ver.
B : Which one?  Hangisini?
A : The green one. Yeşilini / Yeşil olanı.

I want to buy a shirt. Can I try on that striped one? Bir gömlek satın almak istiyorum. Şu çizgili olana giyip deneyebilir miyim?

A : That man is following us. Şu adam bizi takip ediyor.
B : Which one? Hangisi?
A : The one with the brown suit. Kahverengi takım elbiseli.

 


 

 

1 5 1
2012-10-31T18:06:30+02:00

kaçıncı sınıf......................................................................

0